Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Att leva med cancer som äldre - livskvalitet och upplevelse av mening Detaljer   PDF
Bibbi Thomé
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Att leva med knappa ekonomiska resurser Sammanfattning   PDF
Anneli Marttila, Bo Burström
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Att lyckas med ADHD – en skolbaserad utrednings- och stödmodell Sammanfattning   PDF
Sam Nordfeldt, Ann Fristedt, Per A Gustafsson
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Att må dåligt – en orsak till missbruk och beroende? Sammanfattning   PDF
Fred Nyberg
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Att mäta och värdera psykisk hälsa bland ungdomar – om vägval, möjligheter, svårigheter och ofullständig kunskap Sammanfattning   PDF
Charli Eriksson, Mogens Trab Damsgaard
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Att oroa sig för antibiotikaresistens: kulturella föreställningar kring ett läkemedel Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Att påverka sociala determinanter för hälsa Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Att planera för social hållbarhet på ett systematiskt sätt Sammanfattning   PDF
Karl Henrik Robèrt, Walter Osika, Merlina Missimer
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Att problematisera implementeringsprocessen Detaljer   PDF
Bo J A Haglund
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Att reagera mot antiziganism Sammanfattning   PDF
Heidi Pikkarainen, Diana Nyman, Erland Kaldaras
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Detaljer   PDF
Sofie Bäärnhielm, Maria Sundvall
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Att samskapa en god vård genom goda vårdrelationer för patienter i specialiserad palliativ hemsjukvård Sammanfattning   PDF
Elisabeth Bergdahl
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Att sätta ord på utsatthet i akademin Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Att sätta värde på tidiga insatser för barn och unga: Ett evidensbaserat beslutstöd för sociala investeringar Sammanfattning   PDF
Camilla Nystrand, Inna Feldman, Anna Sarkadi
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Att sjunga på skarven Detaljer   PDF
Gertrud Sjövall
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Att skapa ett sammanhang: Ett platspecifikt perspektiv på konstnärlig praktik kopplat till hälsa Sammanfattning   PDF
Åsa Stjerna
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Att skapa sig själv genom psykiatrin. Ett etnologiskt perspektiv på självskadares identitetskonstruktioner. Sammanfattning   PDF
Anna Johansson
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Att studera förskolebarns fysiska aktivitet Sammanfattning   PDF
Peter Pagels, Anders Raustorp
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Att studera sjukdomskulturer Detaljer   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård Sammanfattning   PDF
Ralph Harlid, Maria Bjerstam
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Att ta tillvara förmåga trots begränsning - intervention med case management metodik Sammanfattning   PDF
Elsy Söderberg, Heléne Thomsson
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Att uppmärksamma barn till svårt sjuka patienter på en neurologisk klinik - utvärdering av implementering av rutiner och arbetssätt Sammanfattning   PDF
Kristina Alexanderson, Tuula Lumikukka, Petter Tinghög, Kerstin Åkerlund
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Att upptäcka spelproblem – ett pilotprojekt vid ett socialkontor Sammanfattning   PDF
Mikael Dahlberg, Mats Anderberg
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Att utbilda folkhälsoarbetare inför en okänd framtid: insikter från ett´nytt kandidatprogram som kombinerar häldofrämjande med hållbar utveckling Sammanfattning   PDF
Gloria Macassa, Anne-Sofie Hiswåls, Nader Ahmadi, Cormac McGrath
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Att utvärdera med processtänkande för lärande Sammanfattning   PDF
Osman Aytar, Anne Söderlund
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Att utveckla inifrån verksamheten Sammanfattning   PDF
Anna-Lena Perdahl
 
Vol 97, Nr 4 (2020): Samverkan för Agenda 2030 Att utveckla samverkanskompetens genom utbildning - Praktisk klokhet och reflekterande praktik Sammanfattning   PDF
Martin Westin, Alexander Hellquist, Lena Johansson
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Att vara livräddare - En beskrivning av hjärt-lungräddning ur livräddarens perspektiv Sammanfattning   PDF
Åsa Axelsson
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Att vårdas i hemmet när livet håller på att ta slut – något om best practice, hälsofrämjande palliativ vård och den goda döden Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Åttio socialmedicinska år Detaljer   PDF
Ragnar Westerling, Urban Janlert
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Avhandlingar vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet åren 2008, 2009 och 2010 Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Avhandlingspresentation: Våldets onda cirklar. Peter M Jansson Detaljer   PDF
Peter Martin Jansson
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Avslutande kommentarer Sammanfattning   PDF
Håkan Gäbel
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Avstämningsmöte som arena för förhandling om arbetsförmåga Sammanfattning   PDF
Ida Seing
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Avtal om samverkan för social hållbarhet och jämlik hälsa i Örebro län Sammanfattning   PDF
Linnea Hedkvist, Margareta Johansson, Cecilia Ljung, Lisbet Omberg
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Bär inom mig en karta jag inte kan tyda - om existentiella och religiösa frågor i livets slut Sammanfattning   PDF
Daniel Brattgård
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Barn av vår tid: diagnoskritik och hegeliansk pedagogik Sammanfattning   PDF
Mattias Nilsson Sjöberg
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Barn i Malmö - skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Sammanfattning   PDF
Marie Köhler
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Barn och unga med ME/CFS Sammanfattning   PDF
Camilla Gillberg
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Barn som far illa – om förutsättningar och möjligheter till prevention Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Barnen är vår viktigaste anknytning till framtiden Detaljer   PDF
Birthe Hagström
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Barnets offentliga biträde i LVU-mål – Den praktiska handläggningen utifrån de juridiska förutsättningarna. Sammanfattning   PDF
Lena Feuk
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Barnhälsoteam: ett exempel på framgångsfaktorer för god samverkan kring förebyggande arbete för barn. Sammanfattning   PDF
Clara Aarts, Marta Holm
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Barnhälsovård i förändring – resultat av ett interventionsförsök Detaljer   PDF
Leeni Berntsson
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Barnkonventionen på samhällsagendan? En studie om förekomst av konventionen i svensk tryckt press och på webb Sammanfattning   PDF
Ann-Sofie Magnusson, Monica Eriksson
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Barnkvävning – vad döljer sig bakom diagnosen? Sammanfattning   PDF
Bo Lindberg
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Barnmorskans samtal om alkohol i tidig graviditet med mammor och pappor Sammanfattning   PDF   Fig 1   Fig 2a, 2b
Hjördis Högberg, Petra Pålsson, Michael B Wells, Margareta Larsson, Fredrik Spak
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk– på väg mot ett familjefokuserat arbetssätt i vuxenpsykiatrin? Sammanfattning   PDF
Gisela Priebe, Maria Afzelius
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Barns hälsa och välfärd – ett samhällsbygge med kvarvarande glipor Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Barns initiativ till lek är viktiga att ta tillvara – fallbeskrivning från en vattenpöl Sammanfattning   PDF
Barbara Landt Ifvarsson
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Barns och ungdomars möte med trafiken -Socioekonomiska skillnader i olika tra kantgrupper Sammanfattning   PDF
Marie Hasselberg
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Barns självrapporterade hälsa: Betydelsen av socialt kapital i skolan och närområdet Detaljer   PDF
Ulrika Eriksson
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Barns upplevelser av habilitering, skola och fritid samt kommentarer från föräldrar Sammanfattning   PDF
Inger Bernehäll Claesson
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Barnsäkerhet ett gammalt problem i ett nytt synsätt Sammanfattning   PDF
Bodil Långberg
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Bättre flyt - ett förbättringsprogram för att öka tillgängligheten och för korta väntetiderna Sammanfattning   PDF
Carina Svensson, Eva Westerling
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Bättre vård och roligare jobb med kreativ omsorg Sammanfattning   PDF
Kerstin Elisabet Hamre, Karin Zingmark
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Befolkningsuppdraget, exemplet hälsoundersökningar – först misstrott, nu evidensbaserat Sammanfattning   PDF
Margareta Norberg, Jesper Ekberg, Lars Weinehall, Hans Lingfors
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Begreppet resiliens sätter in hälsan i ett hållbarhetsperspektiv och ökar förståelsen for det sociala kapitalets roll i detta Sammanfattning   PDF
Per-Olof Östgren
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Behaviours, beliefs and back pain. Prognostic factors for disability in the general population and implementation of screening in primary care physiotherapy Detaljer   PDF
Ingrid Demmelmaier
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Behov, procedur, tillgänglighet och rättigheter Några kommentarer till Adamiaks kritik Detaljer   PDF
Bengt Brülde
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Behövs specialpedagoger i förskolan? Sammanfattning   PDF
Karin Renblad, Jane Brodin
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Behovsstyrda cirkelträffar i grupp för nyanlända kvinnor med barn minskar upplevd oro/stress om framtiden. En kvalitetssäkring på fem orter Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Bekväma dig inte! Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Berättade fantasier om förr, nu och framtiden i vården av barn med diabetes Sammanfattning   PDF
Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Berättelsens läkande kraft vid allvarlig sjukdom Sammanfattning   PDF
Gudrun Olsson
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Beröra utan att uppröra – Män slagna av kvinnor Sammanfattning   PDF
Marissa Iwona Ernlund
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Between fascination and fear – The impacts of urban wilderness on human health and wellbeing Sammanfattning   PDF
Cecil Konijnendijk
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Betydelsen av arbetsresurser och arbetskrav för undersköterskors och sjuksköterskors intention att sluta Sammanfattning   PDF
Andrea Eriksson, Göran Jutengren, Lotta Dellve
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Betydelsen av falldefinitioner för ME/CFS Myalgisk Encefalomyelit och Kroniskt Trötthetssyndrom Sammanfattning   PDF
Leonard Jason, Samantha Fragale
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Betydelsen av organisation och styrning för familjecentralens utveckling Sammanfattning   PDF
Annika Almqvist, Mia Reuterborg, Per Åsbrink
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Bilagor nr 6 2014 Detaljer   PDF
Fredrik Spak
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Bildterapi i palliativ vård Sammanfattning   PDF
Pia Hane-Weijman
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Biljakter och dödliga skador i Sverige – en retrospektiv studie av konsekvenser av biljaktsrelaterade krascher Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Biologiska och medicinska effekter av tobaksrök Sammanfattning   PDF
Per Haglind
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Böcker om ADHD (Attention Deficit /Hyperactivity Disorder) för lite olika målgrupper Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund, Ylva Ginsberg
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Bokrecensioner i smt Detaljer   PDF
Sarah Axelsson
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Bör samhället satsa på friluftsliv? Sammanfattning   PDF
Lars Hagberg
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Bortfall i surveyundersökningar: Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Bortfallet och folkhälsan. Rapport från konferensen ”Varför svarar de inte på våra frågor?” Sammanfattning   PDF
Maria Magnusson
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Bra mat förebygger utanförskap och kriminalitet Sammanfattning   PDF
Ann-Marie Lidmark
 
161 - 240 av 1536 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!