Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Aktiv och frisk eller frisk och aktiv? Äldre personers fritidsaktiviteter och sambandet med hälsa Sammanfattning   PDF
Neda Agahi
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Aktiviteten som behandlingsredskap – verk med psykosocial rehabilitering i fokus Detaljer   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Aktivitetsersättning och arbetsförmåga: Bristande aktivitet och hypotetiska bedömningar Sammanfattning   PDF
Ruth Mannelqvist
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Aktörer och samordningserfarenheter om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar –översikt av erfarenheter från Danmark Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Aktuelle innsatser mot ungdomsledighet i de nordiske landene Sammanfattning   PDF
Jenny Tägtström, Bjørn Halvorsen, Ole Johnny Hansen, Sven Bremberg
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Akutsjukvård – dold resurs för utveckling av patientnära vård? Sammanfattning   PDF
Bo Jordin
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Åldrandet och äldreomsorgens utveckling Sammanfattning   PDF
Mats Thorslund
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Åldrandets villkor Sammanfattning   PDF
Åke Rundgren
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Äldre människor – en resurs diskriminerad inom och utom arbetslivet Sammanfattning   PDF
Barbro Westerholm
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Äldre på arbetsmarknaden i Danmark Detaljer   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Äldreomsorg enligt behov? Detaljer   PDF
Kristina Larsson
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Äldres hälsa - en utmaning för Europa Sammanfattning   PDF
Karin Berensson, Elisabet Olofsson, Therese Räftegård Färggren
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Äldrevården i fokus Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD ALHVA – hembaserad behandling för riskutsatta spädbarn och deras föräldrar Sammanfattning   PDF
Birthe Hagström, Anneli Lindberg
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Alkohol & Coping – Ett webbaserat självhjälpsprogram för ungdomar vars föräldrar har alkoholproblem Sammanfattning   PDF
Helena Hansson, Ulla Zetterlind, Tobias H Elgán
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Alkohol och droger i trafiken - var står vi idag? Sammanfattning   PDF
Åsa Forsman, Sonja Forward, Magnus Hjälmdahl, Susanne Gustafsson
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Alkohol- och drogpåverkan vid motorfordonskörning - Förarens sociodemografiska karaktäristiska och trafikkolyckor Sammanfattning   PDF
Marjan Vaez
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Alkoholbruk i ungdomsåren: Implikationer för prevention Detaljer   PDF
Anna-Karin Danielsson
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Alkoholsamtal med alla blivande föräldrar - utmaning och folkhälsoarbete! Sammanfattning   PDF
Hjördis Högberg, Helena Willén
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Allt började i Skaraborgs län – från Falköping till Hong Kong. Safe Communities- en världsomspännande lokal säkerhetsrörelse Sammanfattning   PDF
Leif Svanström
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Allt fler smt-läsare på nätet Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Alternativmedicin och skolmedicin, komplement eller alternativ? Sammanfattning   PDF
Kerstin Alsund
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar An epidemiological study of exhaustion in the context of chronic stress – concept, cortisol, causes and consequences Detaljer   PDF
Sara Lindeberg
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Analysing equity in outpatient care in Stockholm County and the impact of using different data sources. Detaljer   PDF
Janne Agerholm
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Angående krönikan ”Det får du inte skriva! – om en folkhälsorapportering” i SMT 3, 2019 Sammanfattning   PDF
Anu Molarius, Henrik Svensson
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Angående vårdvalsreformen gällande palliativ vård i Stockholm Detaljer   PDF
Barbro Norrström Mittag–Leffler
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Anhörighistoria ME/CFS Sammanfattning   PDF
Henrik Fransson
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Ansvar och styrning i modern hälso- och sjukvård Detaljer   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Ansvariga i mottagandet av ensamkommande barn och unga behöver samarbeta mer med akademin Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Ansvarsförskjutning och skamstruktur – konsekvenser av ekonomistyrning? Sammanfattning   PDF
Ulla Bertling
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Antal besökare på Socialmedicinsk tidskrifts webbplats ökar Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Antalet läsare fortsätter öka Sammanfattning   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Anti-ziganism – från ryktesspridning till nätkampanjer Sammanfattning   PDF
Helene Lööw
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Antropologisk opmærksomhed. Refleksioner fra et feltarbejde om kvinder, kræft og rehabilitering Sammanfattning   PDF
Helle Ploug Hansen
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Användande av klassifikationen ICF– en genomgång av förekomst av ICF i högre utbildning Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Är besvär som ”känna sig nere” och ”svårt att sova” symtom på psykisk ohälsa? – En studie om ungas levda erfarenheter Sammanfattning   PDF
Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Är den restriktiva narkotikapolitiken skadlig? Sammanfattning   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Är det lämpligt att ta upp frågan om vävnadsdonation när ett barn har dött? Sammanfattning   PDF
Jutta Kjaerbeck
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Är försäkringsmedicinska utredningar hälso- och sjukvård? Sammanfattning   PDF
Lotta Vahlne Westehäll
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Är mätning av lycka på aggregerad nivå möjligt och meningsfullt? Sammanfattning   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Är reformer i hälso- och sjukvården möjliga? Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre? Sammanfattning   PDF
Jan A. E. Paulsson, Lisbeth Lindahl
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Arbete för jämlik hälsa – en interaktiv process. Erfarenheter från Östgötakommissionen. Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson, Annika Larsson
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Arbetsförmåga och anställningsbarhet i teori och praktik Sammanfattning   PDF
Kerstin Ekberg
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Arbetslivet – en bortglömd arena för jämlika hälso- och arbetsvillkor? Sammanfattning   PDF
Stig Vinberg, Susanna Toivanen
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Arbetslivsinriktad rehabilitering, återgång i arbete och pensionsförmån: En registerstudie över klienter som beviljats arbetslivsinriktad rehabilitering av försäkringskassan inom ett svenskt län Sammanfattning   PDF
Åsa Ahlgren
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Arbetsmarknadens krav på kvalificering av unga Sammanfattning   PDF
Anders Nilsson
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Arbetsrelaterad stress hos yrkesverksamma kvinnor som söker primärvården för muskuloskeletala eller psykiska besvär Sammanfattning   PDF
Kristina Holmgren
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Art is health Sammanfattning   PDF
Claudia Pollmann
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Asklepion Detaljer   PDF
Catharina Nord
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Aspects of positive and negative mental health in young people aged 16 -29 years: measurements, determinants, and interventions Sammanfattning   PDF
Regina Winzer
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Asylsökande barns hälsobehov i Sverige Sammanfattning   PDF
Sarah Hamed, Hannah Bradby
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Asylsökandes perspektiv på mat och hälsa – En kvalitativ studie om arabisk- och somalisktalande asylsökande i Stockholm Sammanfattning   PDF
Madeleine Linder
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Åter till arbete - hinder och möjligheter Sammanfattning   PDF
Ulla Gerner
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Återgång i arbete bland yngre strokepatienter - effekter av socioekonomisk position Sammanfattning   PDF
Sven Trygged, Ingemar Kåreholt
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Återhämtning från psykisk ohälsa i en professionell psykiatrisk omvårdnadskontext - en fenomenologisk studie Sammanfattning   PDF
Anna Ryttersund, Lotta Sjögran, Magnus Englander
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Återupprätta socialläkarna! Sammanfattning   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Åtgärdsprogram i förskolan? Specialpedagogers motstånd och alternativ Sammanfattning   PDF
Linda Palla
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Att återvända till livet. Några tankar om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Att bedöma och hantera risker för framtida partnervåld Sammanfattning   PDF
Henrik Belfrage
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Att bedöma stödjande miljöer för fysisk aktivitet i förskolan Sammanfattning   PDF
Maria Wikland
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 Att bedriva FoU verksamhet i nätverk Sammanfattning   PDF
Mats Liljegren
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Att bryta dödläget i klimatförhandlingarna? Sammanfattning   PDF
Thomas Sterner, Jens Ewald
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Att bygga politikerförtroende: Lättare sagt än gjort Sammanfattning   PDF
Göran Jutengren
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Att definiera åldrande i den hybrida människans spår Sammanfattning   PDF
Anita Wejbrandt
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Att dela eller inte dela - det är frågan Sammanfattning   PDF
Jonas Dahl, Andreas Werr
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Att få ökade kunskaper om egenvård skapar trygghet och behovet av sjukvård minskar – Erfarenheter från Mångkulturella projektet i Örebro Sammanfattning   PDF
Helena Bandh, Görel Bergström, Marie Brorson, Margareta Levin, Inger Wätterbjörk
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Att förklara hemlöshet Sammanfattning   PDF
Hans Swärd
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Att forska om socialt kapital och hälsa hos unga människor Sammanfattning   PDF
Antony Morgan, Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Att förstå fattigdom – kursen i global hälsa för KI-studenter Sammanfattning   PDF
Karin Båge, Helena Nordenstedt, Anna Mia Ekström
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Att förstå och förebygga våld i nära relationer Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Att förstärka barnperspektivet på en vuxenpsykiatrisk avdelning - angeläget, men svårt Sammanfattning   PDF
Gustav Kejving, Mikael Sandlund, Heljä Pihkala
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Att förverkliga hälsans sociala bestämningsfaktorer i en svensk stad Sammanfattning   PDF
Michael Marmot
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Att fråga patienten hur hen mår- ett sätt att lära och leda vårdens insatser mot hälsa Sammanfattning   PDF
Evalill Nilsson, Margareta Kristenson
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Att implementera rehabiliteringssamverkan: en fallstudie Sammanfattning   PDF
Christian Ståhl
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Att investera i framtiden - en utbildningssatsning i Sörmland för kommuner och landsting om stuprörens och kortsiktighetens prislapp Sammanfattning   PDF
Monica Pärus, Åsa Ranung
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Att investera i hälsa Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Att känna sig stärkt och fatta välgrundade beslut under tiden som sjukskriven – en studie med utgångspunkt i kvinnors erfarenheter Sammanfattning   PDF
Lena Mårtensson
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Att kapa banden och gå "off-grid" - Framväxten av vätgasbaserade off-grid-lösningar i Sverige Sammanfattning   PDF
Michael Abdi Onsäter
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Att lära, umgås och må bra som äldre. Studiecirkeldeltagande och sociala aspekter av lärande Sammanfattning   PDF
Pelle Åberg
 
81 - 160 av 1536 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!