Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Variationer i kostnader för specialiserad sjukvård och dess bestämningsfaktorer Sammanfattning   PDF
Linnea Eidrup Dahlberg, Sophia Wetterblad, Krister Järbrink
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Varsågod och var stark Om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet Detaljer   PDF
Ingela Krantz, Elsa Krantz
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Vart är alkoholpreventionen inom primärvården på väg? Sammanfattning   PDF
Preben Bendtsen, Kjell Johansson
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Västra Götalandsregionens arbete med sociala investeringar Sammanfattning   PDF
Göran Henriksson, Maria Gäbel
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Vätgasbilen i Sverige - om bränslecellens roll i svensk politik och näringsliv Sammanfattning   PDF
Michael Abdi Onsäter
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Växjö – med hållbarhet i centrum Sammanfattning   PDF
Jan Johansson
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Vem annars ska göra det vi gör – om socialt arbete på familjecentral Sammanfattning   PDF
Vibeke Bing, Agneta Abrahamsson
 
Vol 97, Nr 4 (2020): Samverkan för Agenda 2030 Vem bestämmer när vi samverkar? Sammanfattning   PDF
Johan Kostela
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Vem kan man lita på? Skolelevers förtroende för skolpersonal Sammanfattning   PDF
Sven Trygged, Åsa Backlund, Stig Elofsson
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Vem ser de särbegåvade? Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Verbal aggression i skolan - Ett könsperspektiv Sammanfattning   PDF
Miriam Eliasson, Kerstin Isaksson, Lucie Laflamme
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Vertikal och horisontell kunskapsintegrering inom handikappforskningen Sammanfattning   PDF
Thomas Strandberg
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Vi behöver nya berättelser om hopp i klimatkrisen – tänka globalt men agera lokalt Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Vi och "de andra" - social hållbarhet kopplat till hur vi känner, tänker och agerar i relation till andra djur Sammanfattning   PDF
Elin Pöllänen, Walter Osika
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Vi vill inte bli gamla som äldreomsorgen ser ut idag Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Vid utbrändhet skall det ”Inte vara mer ärtsoppa” Detaljer   Utan titel
Bo J.A. Haglund
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd. Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. Detaljer   PDF
Ann-Kristin Mimmi Eriksson
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Vidarkliniken och den antroposofiska medicinen Sammanfattning   PDF
Ursula Flatters
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Vilka är de svenska aktörerna i klimatfrågan? Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Vilka är pojkarna? – en diskussion om dimensioner av pojkpositioner i skola och utbildning Sammanfattning   PDF
Mia Heikkilä
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Vilka insatser skall prioriteras för en bättre folkhälsa? Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 82, Nr 1 (2005): Barnsäkerhet - nya tankar Vilka insatser skall prioriteras för en bättre folkhälsa? Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Vilka socialförsäkringsvillkor har invandrare? Sammanfattning   PDF
Robin Lapidus, Nelli Kopola
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Vilken idag levande svensk läkare har räddat flest liv? Detaljer   PDF
Anne Hammarström, Urban Janlert
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Vilken inriktning och kvalitet har examensarbeten i svenska folkhälsovetenskapliga utbildningar? Sammanfattning   PDF
Lars Fredén, Per Tillgren, Stig Wall
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Vilket är det största problemet? Kvinnor och alkohol eller män och alkohol? Svar: det är vare sig det ena eller det andra – det är alkoholen i sig som är problemet! Sammanfattning   PDF
Fredrik Spak
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Vilsenhetens epidemiologi. En religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa Detaljer   PDF
Cecilia Melder
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Vinstintressen hotar vårdetiken Detaljer   PDF
Jan Halldin
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Vissa är mer jämlika än andra: En analys av jämlikhet utifrån forskning som finansierats av Försäkringskassan Sammanfattning   PDF
Anna-Carin Fagerlind Ståhl
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Vräkt och hemlös? Marginaliseringsprocesser bland vräkta Sammanfattning   PDF
Anders Nilsson, Janne Flyghed
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Sammanfattning   PDF
Henrik Larsson, Paul Lichtenstein
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Welfare in future Sweden – on vulnerable children and adults Detaljer   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik WHO’s Manual för aktioner för hälsa inom alla politikområden Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 97, Nr 3 (2020): Nordic Health Promotion Research Why did Social and Healthcare Services Reform Fail in Finland? Sammanfattning   PDF
Heikki Hiilamo
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Wish to be thinner. Development and prediction of disturbed eating: a longitudinal study of Swedish girls and young women Detaljer   PDF
Josefin Westerberg Jacobson
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Workplace Social Relations in the Return-to-Work process Detaljer   PDF
Åsa Tjulin
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Yttre och inre rum - den mentala hälsans geografiska sammanhang Sammanfattning   PDF
Anders Schærström
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR ”Den ensamma hemligheten” Samtidshistoria och existentiella aspekter vid HIV-infektion. En kvalitativ studie av den medicinska journalens texter Sammanfattning   PDF
Carl-Magnus Stolt
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon ”Det är den här rädslan att man ska få en stämpel på sig” - om stigmatisering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med fokus på vanliga psykiska sjukdomar Sammanfattning   PDF
Monica Bertilsson, Gunnel Hensing, Lena Wängnerud
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD ”Det är klart att barnen blir lidande”: Om barns mående när föräldrarna är i vårdnadstvist Sammanfattning   PDF
Ann-Sofie Bergman, Annika Rejmer
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser ”Det får du inte skriva!” – om en folkhälsorapportering Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre ”Det var inte så lätt som vi trodde”: Tvärsektoriell samverkan på en familjecentral Sammanfattning   PDF
Agneta Abrahamsson
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD ”Fiolen blev min bästa medicin” Sammanfattning   PDF
Eva Clementi
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 ”Hälsofrämjande interventioner i arbetslivet som forskningsområde” Detaljer   PDF
Kerstin Ekberg, Gunnela Westlander
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård ”Ja, så tänker vi också …” – Ett programteoretiskt perspektiv på det nationella Lärandeprojektet – Vård på lika villkor Sammanfattning   PDF
Osman Aytar
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede ”Landstingsjämförelse av ASiH verksamhet i Sverige” Sammanfattning   PDF
Arne Björnberg
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa ”MAN FÅR GÖRA SIN EGEN MASK”Den skapande processens betydelse för hälsa och livskvalitet hos människor med kognitiva funktionshinder Sammanfattning   PDF
Åsa Svensson, Eva Mjönes
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer ”Mätningen visade att barnet mådde sämre efter insatsen” Sammanfattning   PDF
Ingela Furenbäck, Kerstin Arnesson
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv ”Mener du jeg skal være mit barns læge??” - en undersøgelse af holdninger til selfcare og sundhedspædagogiske problemstillinger ved kronisk sygdom hos børn fra etniske minoriteter Sammanfattning   PDF
Lene Povlsen
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD ”När Hitler kommer är du den förste jag ska knäppa” Den judiska läkarfrågan i Sverige Sammanfattning   PDF
Urban Janlert
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? ”Om det icke mätes- synes det ej” - om löpande bevakning av ojämlikhet i hälsa Sammanfattning   PDF
Denny Vågerö
 
Vol 97, Nr 4 (2020): Samverkan för Agenda 2030 ”Om man bär på något ömt får man vara försiktig så det inte spricker” Sammanfattning   PDF
Evelina Hilmersson
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv ”Omskärelse är sött” Mat, kropp, och kvinnlig omskärelse i Kairo Sammanfattning   PDF
Maria Malmström
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora ”Pojken lyfter sitt svärd. Ger sig in i en strid han inte kan vinna”. Om metaforer och kronisk cancersjukdom Sammanfattning   PDF
Anna W Gustafsson, Charlotte Hommerberg
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer ”Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom" Sammanfattning   PDF
Eve Mandre
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar ”Valfrihet” och privata lösningar i vården av psykiskt störda Sammanfattning   PDF
Magnus Sundgren
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer ”Var fruktsamma och föröka er”: Religiösa uppfattningar om reproduktiva donationsbehandlingar – ett outforskat forskningsfält Sammanfattning   PDF
Göran Larsson
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv ”Vårat barn kan ju vara en av dom...” - småbarnföräldrars tankar runt barnvaccinationer Sammanfattning   PDF
Emma Lindblad, Ingela Krantz, Lisbeth Sachs
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer ”Vi lydde bara order” Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken ”When you’re smilin’… Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer ”… jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen” – fortellinger fra et skolehjem Sammanfattning   PDF
Ine Fintland, Geir Sverre Braut
 
1441 - 1501 av 1501 komponeneter << < 14 15 16 17 18 19 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!