Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Professurer och professorer i socialmedicin i Sverige Detaljer   PDF
Urban Janlert
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Program konferensserie 2010-2019, Maskulinitet i förändring Sammanfattning   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Projektet Vårdgaranti 05 - mot en ”kö-fri” sjukvård Sammanfattning   PDF
Johan Calltorp
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Projektledare inom den idéburna sektorns ANDT-förebyggande arbete Sammanfattning   PDF
Susanna Geidne
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Psychosocial Vulnerability Underlying Unhealthy Behaviours in Swedish Adolescents Sammanfattning   PDF
Ulrica Paulsson
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Psykiatrin i ett förändrat samhälle Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Detaljer   PDF
Maria Sundvall
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Psykiatrireformen - inget misslyckande Sammanfattning   PDF
Urban Markström
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Psykisk hälsa och platsens betydelse – en sociologs betraktelse Sammanfattning   PDF
Antoinette Hetzler
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Psykisk ohälsa bland unga i Europa under perioden 1980-2010 – trender och förklaringar Sammanfattning   PDF
Sven Bremberg
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Psykisk ohälsa eller bara livet? Narrativ om psykisk ohälsa i en internet-baserad stödverksamhet organiserad av och för ungdomar Sammanfattning   PDF
Peter Skagius, Anne-Li Lindgren, Karin Zetterqvist Nelson
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Psykisk ohälsa, folkhälsa och medikalisering: har det egentligen någon betydelse vilket hälsobegrepp som används? Sammanfattning   PDF
Andreas Vilhelmsson
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Psykisk ohälsa och kultur – erfarenheter och epidemiologi Sammanfattning   PDF
Per Borgå
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Psykologiska behandlingar för vuxna med ADHD Sammanfattning   PDF
Tatja Hirvikoski
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Psykosocial hälsa hos andra generationens invandrarbarn under förskoleåren: risk- och friskfaktorer Sammanfattning   PDF
Marianne Cederblad, Börje Höök
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Psykosvård mitt i samhället – en beskrivning av en nätverksmodell Sammanfattning   PDF
Marie Askerstam, Maria Sundvall
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Public as Practice Sammanfattning   PDF
Jeroen Boomgaard
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Publiceringsmönster i vetenskapliga tidskrifter i socialt arbete perioderna 2008-2009 och 2013-2014 Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Publiceringsreflektioner och det vetenskapliga Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Quality of Life Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Råd- och stödcentret Crossroads för EU-migranter: Uppkomst, metod och utveckling Sammanfattning   PDF
Marika Markovits, Thomas Bjarke
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Ragnar Berfenstam – en förgrundsgestalt i svensk socialmedicin Detaljer   PDF
Björn Smedby
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Ragnar Berfenstam – socialpediatriska pionjärinsatser och forskningens senare utveckling Sammanfattning   PDF
Claes Sundelin, Dagmar Lagerberg
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Ragnar Berfenstams livsgärning speglar Socialmedicinens huvuduppgifter och vetenskapliga objekt Detaljer   Utan titel
Bo J.A. Haglund
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Rankning av Sveriges kommuners äldreomsorg i Öppna jämförelser Sammanfattning   PDF
Petri J. Kajonius, Ali Kazemi
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Rapport från 40 kvadratmeters husarrest Sammanfattning   PDF
Anne Örtegren
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Rätt många procent liv Sammanfattning   PDF
Ingela Wiman
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Recension av Barn och rädsla Detaljer   PDF
Henry Ascher
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Recension av Ethan Watters' Crazy Like Us: The Globalization of the American Psyche Sammanfattning   PDF
Rebecca Popenoe
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Recension av Mellan ilska och hopp Detaljer   PDF
Bo Burström
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Reflektioner om användningen av kulturformuleringen vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i ett mångkulturellt område Sammanfattning   PDF
Kersti Gabrielsson
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Reflektionsbok om patientmedverkan Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Regabiliteringssamordnaren - en blivande profession? Sammanfattning   PDF
Susanne Ekblad
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Regelverk och praxis - hälso- och sjukvård åt asylsökande Sammanfattning   PDF
Bo Jordin
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Regeringens folkhälsopolitik på villovägar Detaljer   PDF
Gunnar Ågren, Christer Hogstedt, Bernt Lundgren, Per-Olof Östergren
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Region Skånes sociala investeringsfond Sammanfattning   PDF
Tommy Aspegren, Christina Thell, Sara Lindeberg, Elisabeth Bengtsson
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Regional uppföljning av det nationella trafiksäkerhetsmålet – exemplet Västmanlands län 1989 – 2009 Sammanfattning   PDF
Astrid Värnild, Per Tillgren, Elsvig Eilert-Petersson
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Regionala skillnader i förtidspension och sjukfrånvaro med psykiatriska diagnoser i Sverige och Norge 1980-2000: samband med ålder, kön och tillgång till psykiatrisk vård Sammanfattning   PDF
Lena Andersson
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Rehabiliterings- och självhjälpsinsatser för och av personer med psykisk sjukdom - En kvalitativ studie av Fountain House i Stockholm Sammanfattning   PDF
Magnus Karlsson
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Rehabiliteringsköp - framgångar och hinder Sammanfattning   PDF
Birgitta Hyberg
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Relationell intelligens (RI) en förutsättning för social hållbarhet Sammanfattning   PDF
Camilla Rundberg, Christina Andersson
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Renodlingen inom sjukförsäkringen ur rättssäkerhetssynvinkel Sammanfattning   PDF
Lotta Vahlne Westerhäll
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Reportagebok: De papperslösa och de aningslösa – om det mänskliga slöseriet Detaljer   PDF
Yacine Asmani
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Resa med orden i friheten Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Researching social capital for young people’s health Sammanfattning   PDF
Antony Morgan, Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Rethinking Injury Events. Explorations in Spatial Aspects and Situational Prevention Strategies. Sammanfattning   PDF
Charlotta Thodelius
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Rettferdighet og objektivitet i trygdemedisinske uførhetsvurderinger Detaljer   PDF
Hans Magnus Solli
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Riksförbundet Attention - med syfte att främja rättigheterna för personer med NPF Sammanfattning   PDF
Martina Kopra, Anki Sandberg
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Rimligt fokus på återgång i arbete Sammanfattning   PDF
Cecilia Björkelund
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Ris & Ros - fokusgrupper om mötet mellan medborgarna och Försäkringskassan Sammanfattning   PDF
Eva Karlsryd
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Risker, ansvar och rattfylleri. Sammanfattning   PDF
Jessica Nihlén Fahlquist, Kalle Grill
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Riskfaktorers bidrag till DALYs, - En jämförelse av sjukdomsbördan utifrån WHO-data och nya svenska data Sammanfattning   PDF
Peter Allebeck, Emilie Agardh, Tahereh Moradi
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Riskfylld alkoholanvändning hos ungdomar med cannabisproblem Sammanfattning   PDF
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Romer i Sverige, ett socialhistoriskt perspektiv Sammanfattning   PDF
Norma Montesino, Ida Ohlsson Al Fakir
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Roseto story: sammanhållning förlänger livet Sammanfattning   PDF
Bengt Erik Starrin
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Så fruktansvärt onödigt! Om Ragnar Berfenstam och kampen mot barnolycksfall Sammanfattning   PDF
Lars H Gustafsson
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Så går det till: Organdonation Sammanfattning   PDF
Christer Nilsson
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Sagostund på biblioteket - kulturellt kapital för de minsta Sammanfattning   PDF
Sara Borg
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Salutogenic presence supports a healthpromoting work life Sammanfattning   PDF
Hege Forbech Vinje, Liv Hanson Ausland
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Salutogent nærvær bygger helsefremmende arbeidsliv Sammanfattning   PDF
Hege Forbech Vinje, Liv Hanson Ausland
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Samarbete i Europa - specialiteten i socialmedicin gäller i hela EU! Sammanfattning   PDF
Ragnar Westerling
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? SAMHÄLLSARBETE I TIDEN – ANGELÄGET OM FRAMTIDENS UTMANINGAR Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa "Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa” - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in till samarbete Sammanfattning   PDF
Jonas Frykman
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Samspelande organisationer utgör Crossroads Lund Sammanfattning   PDF
Per Eriksson
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Samspelet mellan filosofi, teori och klinisk praktik i kulturellt medveten psykiatri Sammanfattning   PDF
Valerie DeMarinis
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Samtal om tobak och kvalificerad rökavvänjning – sjukdomsförebyggande arbete i klinisk praxis Sammanfattning   PDF
Matz Larsson
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Samverkan för barns bästa. Gemensamma utbildningsdagar vid Karlstads universitet om samverkan för utsatta barn för socionom-, grundlärare och förskolestudenter. Sammanfattning   PDF
Ulla-Britt Eriksson, Linda Beckman
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Samverkan i distansutbildning från fristående kurser till examen i folkhälsovetenskap Sammanfattning   PDF
Maria Nyholm, Eija Viitasara
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Samverkan mellan primärvård och socialtjänst och primärvårdsforskningens framväxt Sammanfattning   PDF
Per G Swartling, Kurt Svärdsudd
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Sandöskolan – vad är det? Sammanfattning   PDF
Aina Bergvall
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Sårbarhet – ett begrebb till bruk både för jämlik hälsa och hållbara samhällen Sammanfattning
Finn Diderichsen
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Sårbarhet – ett begrebb till bruk för båda jämlik hälsa och hållbara samhällen. Sammanfattning   PDF
Finn Diderichsen
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Särbegåvning en förbannelse? Sammanfattning   PDF
Tor Bläckhammar*
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Särbegåvning och psykiatri: erfarenheter från en svensk psykiatrimottagning Sammanfattning   PDF
Marita Thorén
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Särbegåvning ur tre generationers perspektiv Sammanfattning   PDF
Jesper Kråkhede
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Särbegåvning: ett differentierat fenomen med sociala konsekvenser Sammanfattning   PDF
Roland S Persson
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet Detaljer   PDF
Anita Kullander, Roland S Persson
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Self-rated health with special reference to prevalence, determinants and consequences Detaljer   PDF
Christina Halford
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Shanghaideklarationen – en väg för hälsofrämjande inom FN:s globala utvecklingsagenda Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund, Bosse Pettersson
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Självmedkänsla – en vän i nöden Sammanfattning   PDF
Katja Bergsten
 
1041 - 1120 av 1472 komponeneter << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!