Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige? Sammanfattning   PDF
Curt Hagquist
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Ökar lågt beslutsutrymme i arbetet risken för stroke? Sammanfattning   PDF
Susanna Toivanen
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Olaglig, ovärdig, oetisk och oekonomisk eller viktig, verksam, värdefull och visionär – olika bilder av vårdgarantier Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Olika sätt att förhålla sig till forskningsanvändning inom omvårdnad Sammanfattning   PDF
AnneCharlotte Berggren
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Olika villkor - olika hälsa Sammanfattning   PDF
Achraf Daryani, Katarina Löthberg, Inna Feldman, Ragnar Westerling
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Om fjärilar som flyger i barnets tjänst Sammanfattning   PDF
Néstor Verdinelli
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Om Döden Sammanfattning   PDF
Anna Rosengren
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Om handlingsutrymme mellan givande och tiggande Sammanfattning   PDF
Cecilia Eva Parsberg
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Om kulturupplevelser och arbetsmiljö Sammanfattning   PDF
Töres Per Gunnar Theorell
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Om ledarskap och de anställdas hälsa Sammanfattning   PDF
Töres Theorell, Anna Nyberg, Julia Romanowska
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Om snedvridna och negativa urval av idéer för miljöinnovation Sammanfattning   PDF
Roland E Andersson, Bjarne R Jansson
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård – en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK Sammanfattning   PDF
Mikael Dahlberg, Mats Anderberg
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Om tröttheten: Trashstone 569 av konstnär Wilhelm Mundt Sammanfattning   PDF
Marcia Sá Cavalcante Schuback
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Omöjligt och nödvändigt - Kvinnors livsfrågor och psykiska välbefinnande i samband med abort Sammanfattning   PDF
Maria Liljas Stålhandske
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Omsorg, juridik och stödsystem Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Omställning för hälsa och hållbarhet Sammanfattning   PDF
John Holmberg
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst On the Art of Healing: Simone Leigh’s The Waiting Room Sammanfattning   PDF
Elke Krasny
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Opioidepidemin i USA Sammanfattning   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Öppen redovisning av vårdinsatser och resultat vid behandling av akut hjärtinfarkt på olika sjukhus i Sverige år 2003 Sammanfattning   PDF
Lars Wallentin
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Opportunities for a health-promoting workplace at preschool Sammanfattning   PDF
Margareta Söderström, Cecilia Boldemann, Fredrika Mårtensson
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Organisationen som skapade en profession Detaljer   PDF
Inge Dahn
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap – Behovet av systemperspektiv för en hållbar styrning och ledning av hälso- och sjukvården Sammanfattning   PDF
Arne Orvik, Lotta Dellve, Andrea Eriksson
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Organisatoriska problem löses inte med hjälp av individåtgärder – en analys av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron i en svensk region Sammanfattning   PDF
Magnus Åkerström, Jonathan Severin
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Oroande om konflikter rörande psykiatrins värderingar och arbetssätt Detaljer   PDF
Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Oslos hemlöshet redan halverad. Helsingfors och Stockholm hakar på. Sammanfattning   PDF
Leif Stenberg
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Östgötakommissionen och den nationella folkhälsopolitiken Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson, Annika Larsson
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Our UK Natural Health Service Sammanfattning   PDF
William Bird
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Överskuldsättning och ockerräntor skördar offer Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar På flykt på egen hand Sammanfattning   PDF
Guhn Godani
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Palliativ - en begreppsanalys Sammanfattning   PDF
Ingela Henoch
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Palliativ vård och omsorg på Tre Stiftelsers boenden. Sammanfattning   PDF
Håkan Johansson, Maria Engman
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Palliativa rummet, där evidensbaserad kunskap och forskning blir lättillgänglig Sammanfattning   PDF
Magdalena Andersson, Berit Seiger Cronfalk
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus i Stockholm Sammanfattning   PDF
Joakim Öhlén, Britt-Marie Ternestedt
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige. Internationella konventioner och läkaretik i konflikt med svensk lagstiftning Sammanfattning   PDF
Anders Björkman, Louise Wittmeyer
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård: en jämförande studie mellan olika EU-länder Sammanfattning   PDF
Ramin Baghir-Zada
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Pardans – från hälsofara till rena rama hälsokuren Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Parkinsonpatienters självupplevelser av skadehändelser i hem- och boendemiljö – en intervjustudie Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet PASEO – ett EU-projekt med fokus på fysisk aktivitet för inaktiva äldre människor Sammanfattning   PDF
Kerstin Frändin
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Patienten, valfriheten och logiken – frågor av vår tid Detaljer   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Patientens röst – den patografiska genren i historisk belysning Sammanfattning   PDF
Jonatan Wistrand
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Patienternas perspektiv. Väntrumsstudie vid psykiatrisk mottagning. Sammanfattning   PDF
Nina Åsbring
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Patienters uppfattning om Vård på lika villkor Sammanfattning   PDF
Sharareh Akhavan
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Patientjournalen – för vård och behandling eller styrning och kontroll? En rättshistorisk översikt. Sammanfattning   PDF
Lotta Wendel
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Påverkan av organisatoriska och miljömässiga faktorer på tillgänglighet till akutsjukvården Detaljer   PDF
Grazyna Teresa Adamiak
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Påverkar personligheten användandet av naturläkemedel? Sammanfattning   PDF
Maria Olofsson, Mikael Rennemark
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Personcentrerad vård på mediernas dagordning Sammanfattning   PDF
Ann-Sofie Magnusson
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Personligt ansvar och prioriteringar inom hälso- och sjukvården Sammanfattning   PDF
Karl Persson
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Perspektiv inifrån familjehemsvården Sammanfattning   PDF
Kristian Kjellberg
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Perspektiv på arbete med usatthet Sammanfattning   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Perspektiv på teambaserad rehabilitering samt klinisk forskning och vårdutveckling med relevans för integrativ vård Sammanfattning   PDF
Tobias Sundberg, Erik Baars
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Sammanfattning   PDF
Hanna Edebol, Torsten Norlander
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Physician Sickness Certification Practice focusing on views and barriers among general practitioners and orthopedic surgeons Sammanfattning   PDF
Malin Swartling
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Pilotstudie av hemlösa understryker behovet av klinisk socialmedicin Sammanfattning   PDF
Jan Halldin, Stig Åhs
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Pippi Långstrump – medicin för missmodiga Sammanfattning   PDF
bengt erik starrin
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Planerade temanummer Sammanfattning   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Plats för existensen: En fallstudie från antroposofisk rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning   PDF
Johanna Hök Nordberg, Maria Arman
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Please Be Patient: A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care Sammanfattning   PDF
Martin Gunnarson
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Pneumokocksjukdom och pneumokockvaccinationens införande i Sverige Sammanfattning   PDF
Sven-Arne Silfverdal
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Polariserad press – Vidarkliniken i DN och SvD 1978-2016 Sammanfattning   PDF
David Finer
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Polariseringen kring begreppet adhd – från konflikt till en gemensam förståelse Sammanfattning   PDF
Sauli Suominen
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Polisaspiranten och utbildningsansvaret -polisbilskörningens dilemman och värdegrund Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Polisens arbete med ensamkommande barn som begår brott Sammanfattning   PDF
Maria Pettersson
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? POLITIKK FOR Å UTJEVNE SOSIALE HELSEFORSKJELLER I DE SKANDINAVISKE LAND Sammanfattning   PDF
Elisabeth Fosse
 
Vol 87, Nr 1 (2010): Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter Politisk ideologi och utformning av hälso- och sjukvårdssystem Detaljer   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Politiskt styrd kunskapsutveckling eller kunskapsstyrd politik. Vad vill vi ha? Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Polska läkare i Sverige.Om läkarroll, status och kulturella processer. Sammanfattning   PDF
Katarzyna Wolanik Boström, Magnus Öhlander
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Populationsbaserad och empowermentorienterad praktik i mångkulturellt samhälle sammanfattning av ett avhandlingsarbete Sammanfattning   PDF
Alireza Moula
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Positiva erfarenheter med en processutvärderare i en intervention: en livstilskurs för nyanlända kvinnor från länder utanför EU Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad, Andreas André
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Sammanfattning   PDF
Karin Melinder
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Power of the Pill : Views about Cardiovascular Risk and the Risk-reducing Effect of Statins Detaljer   PDF
Per Lytsy
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Prenumerera på Socialmedicinsk tidskrift Sammanfattning   PDF
Sarah Axelsson
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Presentationer av medicinska problem i telefonsamtal till primärvården Sammanfattning   PDF
Vesa Leppänen, Ann-Mari Sellerberg
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Prevention of alcohol and drug problems among adolescents: Evaluating a Swedish version of the Strengthening Families Program Detaljer   PDF
Eva Skärstrand
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Preventionens vapenvägrare: Samvete, vetenskap eller personlig erfarenhet som (il)legitima skäl till undantag från obligatorisk smittkoppsvaccination i Sverige 1900-1960 Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Preventiva insatser för att förebygga och minska sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa – en litteraturöversikt av svensk forskning och förändringar i svensk lagstiftning. Sammanfattning   PDF
Monica Bertilsson, Ulrika Bejerholm, Christian Ståhl
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Primärhälsovård – tre berättelser om jämlik hälso- och sjukvård Sammanfattning   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Primärvård – innan vinden vänder Detaljer   PDF
Ingvar Krakau
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Primärvårdens ersättnings- och styrsystem i förändring: ACG – kejsarens nya kläder? Sammanfattning   PDF
Lennart Bogg
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Primärvårdens förutsättningar och befolkningens behov i sju vårdverksamheter Sammanfattning   PDF
Gunnel Gustafsson, Osman Aytar, Per Tillgren
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Primärvårdens uppföljning av patienter med hjärtsvikt Sammanfattning   PDF
Jan Mårtensson
 
961 - 1040 av 1472 komponeneter << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!