Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Kan onda cirklar brytas? Om ADHD med antisocialitet och ADHD-behandling på Norrtäljeanstalten. Sammanfattning   PDF
Ylva Ginsberg
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Sammanfattning   PDF
Jane Brodin
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Kapitalbegreppet – en möjlighet att ordna och beforska hälsans orsaksfaktorer Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Karl Evang, Mogens Fog och Axel Höjer – tre skandinaver i kampen för bättre folkhälsa Sammanfattning   PDF
Urban Janlert
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Kategorier av risk: Om epidemiologi och intersektionalitetsteori Sammanfattning   PDF
Maria Wemrell, Juan Merlo
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Klimatfrågans psykologi Sammanfattning   PDF
Björn Salomonsson
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Klimatkrisen och de nya berättelserna - om att lyfta fram möjligheter att påverka i positiv riktning och inge hopp om förändring Sammanfattning   PDF
Gerd Johnsson-Latham, Karin Sundby
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD Kliniska erfarenheter av begåvningstest och särbegåvning Sammanfattning   PDF
Anita Kullander
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Kognitivt förhållningssätt i rehabilitering Sammanfattning   PDF
Siri Lundmark
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Kommentar: Är det dags att släppa in alternativmedicinen i finrummet? Sammanfattning   PDF
Tania Mäntyranta
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Kommentarer till Malmökommissionens rapport och arbete Detaljer   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Kommissionen för jämlik hälsa – en kort rapport i halvtid Sammanfattning   PDF
Olle Lundberg
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Kommunalt mottagande av invandrare och flyktingar – 40 år av utmaningar och erfarenheter Sammanfattning   PDF
Anna-Maria Sarstrand Marekovic
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Kommunenes rolle i å utjevne sosiale helseforskjeller – Norge som eksempel Sammanfattning   PDF
Elisabeth Fosse
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Könet i den folkhälsopolitiska texten, - Om kön och genus i 2005 års folkhälsopolitiska rapport Sammanfattning   PDF
Mikael Eivergård
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Konferenser Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Konjunkturrapporter för välfärdssverige Socialstyrelsens årliga rapporter beskriver läget inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården Detaljer   PDF
Kjell Asplund
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Konsekvenser av utbrändhet i början av sjuksköterskors arbetsliv för karriärutveckling Sammanfattning   PDF
Ann Rudman, Petter Gustavsson
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Könsmönster i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Sammanfattning   PDF
Nina Esfahani, Maria Larsson, Sylvia Määttä, Aina Granath
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Konst och subjektskapande. Neurodegenerativa nedsättningar och dialogbaserad konstpedagogik Sammanfattning   PDF
Johanna Rosenqvist, Ellen Suneson
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Konstbilden i vårdarbetet, ett kommunikativt redskap Sammanfattning   PDF
Britt-Maj Wikström
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Konsten att genomföra politiska beslut Sammanfattning   PDF
Karl Löfgren
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Konsten att möta människor i svåra situationer Sammanfattning   PDF
Daniel Brattgård, Margareth Brynolf, Charlotte Lovén
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Konsten har berört mig själsligt, kroppsligt och känslomässigt Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Konstkultur för ett hälsosamt åldrande Sammanfattning   PDF
Britt-Maj Wikström
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Konstnärshemmet Sammanfattning   PDF
Lisa Stålspets
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Konststunder - nycklar till fördjupade samtal Sammanfattning   PDF
Jeanette Rangner Jacobsson
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Könsuppdelad behandling eller ej? En reflektion över vård- och behandlingsutbudet för alkoholberoende män och kvinnor de senaste 30 åren och hur man idag tänker om könsuppdelad behandling Sammanfattning   PDF
Kristina Berglund, Fredrik Spak
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Kontakter mellan grupper inom civilsamhällets organisationer Sammanfattning   PDF
Susanne Wallman Lundåsen
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Kontinuitet och helhetssyn i rehabilitering av patienter med långvarig smärta – en studie från Vidarkliniken Sammanfattning   PDF
Maria Arman
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Kontrakt och incitament Betydelsen av incitament för utformningen av avtal Sammanfattning   PDF
Bo Jordin
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Kontraktstyrd primärvård En modern lösning eller väger traditionerna tyngre? Sammanfattning   PDF
Britt-Marie Brinkmo
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Körsång Sammanfattning   PDF
Anna Helander Ekberg
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Korsang - en kilde til folkehelse Sammanfattning   PDF
Anne Haugland Balsnes
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Sammanfattning   PDF
Karin Mossler, Björn Kadesjö, Lars Hellgren
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Kostnader för kvinnor och mäns hälso- och sjukvårdskonsumtion Sammanfattning   PDF
Ingrid Osika
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Kraft i åren - hälsomotion för äldre Sammanfattning   PDF
Elina Karvinen, Anneli Sarvimäki
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Kraft och vilja att nå fram - Etniska grupper som mål och medel i ANDT-förebyggande arbete Sammanfattning   PDF
Charli C-G Eriksson, Ingela Fredriksson, Sandra Lundqvist
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Kriminalitet, maskulinitet och möjligheter till förändring Sammanfattning   PDF
Tove Pettersson
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Kritiska granskningar av hälso- och sjukvårdens funktioner – ensidiga lösningar för behandling och överförskrivning av läkemedel Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Kritiska rön om ADHD-diagnostisering Sammanfattning   PDF
Madeleine Michaëlsson
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Kronogårdsprocessen- ett exempel Sammanfattning   PDF
Karin Hultman
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Kropp och känsla. Perspektiv på utvecklingsstörning och hälsa Sammanfattning   PDF
Jens Ineland
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Kultur och hälsa – en inte alldeles oproblematisk relation Sammanfattning   PDF
Bengt Göransson
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Kultur som förändringsinstrument för bättre folkhälsa Detaljer   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Kultur – viktigt för folkhälsa och hälsofrämjande vård och omsorg Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Kulturens betydelse för patientens hälsa Sammanfattning   PDF
Töres Theorell
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Kunskap och bedömningar i sjukskrivning: En vetenskapsteoretisk studie av det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Sammanfattning   PDF
Lena Eriksson, Morten Sager, Carin Staaland-Nyman, Gunnel Hensing
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Kunskap och förståelse om sorg Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Kunskaper och verktyg om mänskliga rättigheter och socialtjänsten i dialog med nyanlända kvinnor förbättrar psykiska hälsan och relationen till barnen - erfarenheter från cirkelträffar på fyra orter Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad, Sigridur Baldursdottir
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Kunskapsbaserat tobaksförebyggande arbete i skolan - A Non Smoking Generations (NSG) flerkomponentsprogram Sammanfattning   PDF
Per Tillgren, Anita Boij, Maria Nilsson, Niklas Odén
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Kunskapslabbet – ett forum för förtrogenhetskunskap Sammanfattning   PDF
Lars Edgren, Harry Petersson
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Kunskapsutveckling för ökad samverkan inom socialtjänsten kring barn och familj i riskzonen – om participatoriska processer, strukturer och betydelser Sammanfattning   PDF
Charli Eriksson
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Kunstens potentiale i sundhedsvæsenet: Hvordan kan kunstoplevelsen støtte patienter og pårørende i deres aktuelle udfordringer under ophold på Rigshospitalets patienthotel? Sammanfattning   PDF
Angelika Dahl Serritzlew
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Kurser och konferenser Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Kurser och konferenser Sammanfattning   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Kurser och konferenser Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Kurser och konferenser Detaljer   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Kurser och konferenser Sammanfattning   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Kurser och konferenser Sammanfattning   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande. Några förskolechefers syn på den nya läroplanen och kvalitet i förskolan Sammanfattning   PDF
Karin Renblad, Jane Brodin
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Kvinnlig könsstympning som kulturspegel ? Forskningsresultat i ett ursprungsland och i Sverige efter immigration Sammanfattning   PDF
Vanja Berggren
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Kvinnliga ledares arbetsvillkor i en glesbygdskommun – oglamorösa och hindrande för hälsofrämjande insatser? Sammanfattning   PDF
Stig Vinberg, Bodil Landstad
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Kvinnor i hemlöshet och vad som hänt sedan 1998 Sammanfattning   PDF
Annette Rosengren
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Kvinnor och män i rehabilitering Sammanfattning   PDF
Pär-Olov Sennvall
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Kyrkorna och uteliggare i Sverige Sammanfattning   PDF
Inga Johansson
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar Sammanfattning   PDF
Linda Hiltunen
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede LAH 50 år Sammanfattning   PDF
Gunnar Carlgren
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Läkare från tredje land i Sverige. Om professionen, kontakter och gränsdragningar. Sammanfattning   PDF
Lisa Maria Salmonsson
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Läkare i praktiken - att hantera yrkesrollens många dimensioner Sammanfattning   PDF
Maria Gummesson
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Läkare och sjuksköterskor som blir patienter avslöjar allvarliga vårdbrister Detaljer   PDF
Jan Halldin
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Läkaren, receptblocket och missbrukarna Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Läkaren som patient – en beskriven rollkonflikt Sammanfattning   PDF
Jonatan Wistrand
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Läkaren som statens hjälpreda. Om yrkesetik och mänskliga rättigheter. Sammanfattning   PDF
Lars H Gustafsson
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Läkarstudenter utbildar ungdomar om risker av ANT-bruk - En studie om erfarenheter av att bedriva hälsoutbildning Sammanfattning   PDF
Annie Velander, Solvig Ekblad
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Läkemedel och följsamhet Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Läkemedelsföretagens hänsynslösa profitbegär avslöjas Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Långa sjukskrivningar i Luleå, en studie av sjukskrivningar vid en vårdcentral Sammanfattning   PDF
Annika Andén, Meta Wiborgh
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Länge leve hälso- och sjukvårdsforskningen! Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
721 - 800 av 1485 komponeneter << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!