Bläddra Författarregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla

S

Skogberg, Alfred
Skoog, Therèse
Skott, Carola
Skovgaard Danielsen, Ulla
Smedby, Björn
Smeds Alenius, Lisa
Soares, Joaquim
Söderberg, Elsy, Samhällsmedicin
Söderberg, Elsy
Söderberg, Peter
Söderhielm Blid, Susanne
Söderkvist, Maria
Söderlund, Anne
Söderström, Margareta
Söderström, Margareta, Avd för allmänmedicin, Köpenhamns universitet, Primärvården i Skåne, Vårdcentralen Linero/Östra Torn, Lund.
Sohlberg, Ella
Solheim, Liv Johanne, Högskolan i Lillehammer
Solli, Hans Magnus
Söndergaard, Hans Peter
Sorbring, Emma, professor i Barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan Väst, Trollhättan
Spak, Fredrik, docent, universitetssjukhusöverläkare, Beroende Sahlgrenska.
Spak, Fredrik, Socialmedicin Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet
Spak, Fredrik
Staaland-Nyman, Carin, 1. Enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet; 2. Sektionen för samhälle och hälsa, Halmstad Högskola.
Stafström, Martin
Ståhl, Christian, Samhällsmedicin
Ståhl, Christian, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin, Linköpings universitet
Ståhl, Christian ()
Ståhl, Christian, Linköpings universitet
Stål, Maggie
Staland Nyman, Carin
Stålgren-Patiño, Anna-Maria
Stålsby Lundborg, Cecilia
Stålspets, Lisa
Starrin, Bengt
starrin, bengt erik
State, Maria, Socialstyrelsen
Stattin, Håkan, Psykologiska institutionen, Uppsala universitet
Stattin, Håkan
Stave, Christina, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut VTI
Steffen, Vibeke
Steigen, Anne Mari, Centrum för forskning om barn och ungas psykiska hälsa, Karlstad Universitet
Steingrimsson, Steinn
Stenbacka, Marlene
Stenberg, Leif
Stenfors, Cecilia Ulrika Dagsdotter, Aging Research Center, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap & Samhälle, Karolinska institutet
Stenholtz, David
Stenquist, Bjarne
Stenström, Emma, Docent, Handelshögskolan i Stockholm
Sterner, Thomas, Göteborgs universitet
Stier, Jonas, Högskolan Dalarna
Stier, Jonas, Högskolan i Skövde
Stier, Jonas, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola
Stigendal, Mikael
Stigsdotter, Ulrika Karlsson
Stjerna, Åsa
Stjernfeldt Jammeh, Katrin
Stolt, Carl-Magnus
Stoor, Jon Petter Anders, Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - Psykisk Helsevern og Rus(SANKS), Finnmarkssykehuset HF, Norge
Strand, Susanne, Center for Criminological and Psychosocial Research, www.oru.se/jps/caps                                    ÖREBRO UNIVERSITET / ÖREBRO UNIVERSITY                                                                     Institutionen för juridik, psykologi o
Strandberg, Thomas
Strang, Peter
Strid, Sofia, Örebro universitet, Sverige
Strömberg, Ann-Marie
Strömgren, Marcus
Sun, Sun
Sundberg, Tobias
Sundby, Karin
Sundelin, Claes
Sundgren, Magnus
Sundvall, Maria
Sundvall, Maria, Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting
Suneson, Ellen, Doktorand, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet
Suominen, Sakari
Suominen, Sauli
Svahn Holmen, Mathilda, Minnesmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Svanström, Leif, KI Inst f FHV Avd socmed
Svanström, Leif
Svanström, Leif ()
Svanström, Leif, Karolinska institutet

1361 - 1440 av 1649 komponeneter    << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!