Författardetaljer

Friberg, Peter, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT), Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!