Författardetaljer

Grahn, Patrik, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 88, 230 53 Alnarp

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!