Författardetaljer

Falk, Johanna, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Widerströmska huset, plan 10, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!