Författardetaljer

Milberg, Anna, LAH Norrköping, Vrinnevisjukhuset, Norrköping och Institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för samhällsmedicin, Linköpings universitet, Norrköping och Palliativt kompetenscentrum i Östergötland, Region Östergötland

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!