redaktion

Chefredaktör
Bo J.A. Haglund Socialmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
 
Redaktionssekreterare
Helen Hedlund
 
Styrelse/Nätverk
Solveig Lövestad Göteborgs universitet, Göteborg
Margareta Kristenson Linköpings universitet, Linköping
Malin Eriksson Umeå Universitet, Umeå
Stig Larsson Lunds universitet, Lund
Sara Lindeberg Lunds universitet, Lund
 Sara Fritzell  Karolinska institutet, Stockholm
Sara Sjölund Karolinska institutet, Stockholm
Göran Henriksson Västra Götalandsregionen, Göteborg
Ragnar Westerling (ordförande) Uppsala universitet, Uppsala
Linda Richter Sundberg

 Umeå universitet, Umeå

   
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!