Vol 91, Nr 1 (2014)

Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete

Temaredaktör: Charli Eriksson

Innehållsförteckning

SMT ett fortsatt viktigt forum för granskning av vård, socialpolitik och folkhälsa PDF
Bo J.A. Haglund 2
Idéburna organisationers ANDT- förebyggande arbete PDF
Charli Eriksson 3-4

Tema: Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete

Projektledare inom den idéburna sektorns ANDT-förebyggande arbete PDF
Susanna Geidne 5-17
Mervärden och hinder med idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete PDF
Susanna Geidne 18-29
Jordmån för ett framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete inom den idéburna sektorn PDF
Susanna Geidne 30-44
Förebygg ungas ANT-bruk genom undervisning med läkarstudenter - Utvärdering av det preventiva alkohol-, narkotika- och tobaksprogrammet TUTCH PDF
Mikaela Persson, Sara Tunlid 45-52
Körsång PDF
Anna Helander Ekberg 53
Korsang - en kilde til folkehelse PDF
Anne Haugland Balsnes 54-62

Debatt

Psykisk ohälsa, folkhälsa och medikalisering: har det egentligen någon betydelse vilket hälsobegrepp som används? PDF
Andreas Vilhelmsson 63-73
Health 2020 – att uppnå hälsa och utveckling i dagens Europa PDF
Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros 74-86

Avhandlingspresentationer

Musik för Kropp och Själ- interaktiv modell för musikterapi PDF
Anci Sandell 87
Där eleverna är. Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa PDF
Maria Charlotta Warne 88
A Pill for the Ill? Depression, Medicalization and Public Health. PDF
Andreas Vilhelmsson 89

Recensioner

En läkarhistoria PDF
Motzi Eklöf 91-93
Två socialpolitiska böcker som ökar insikten om dagens Sverige PDF
Jan Halldin 94-95
Organisationen som skapade en profession PDF
Inge Dahn 96

Engelska artiklar

Health 2020 – achieving health and development in today’s Europe PDF
Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros 97-108
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!