Vol 83, Nr 5-6 (2006)

Väntetider i vården

Temaredaktör: Marianne Hanning

Innehållsförteckning

Olaglig, ovärdig, oetisk och oekonomisk eller viktig, verksam, värdefull och visionär – olika bilder av vårdgarantier PDF
Ingvar Karlberg 268
Väntetider i vården PDF
Marianne Hanning 269-273

Tema: Väntetider i vården

Väntetider i teori och praktik PDF
Marianne Hanning 274-282
I väntan på Närdå? - Allmänhetens, patienternas och professionens syn på väntetider inom ortopedi PDF
Sofia Löfvendahl 283-291
Uppföljning av tillgängligheten i Östergötland PDF
Björn Hansson 292-301
Väntetider i Vården - en utmaning PDF
Marianne Hanning, Olof Edhag 302-310
Väntetidsdatabasens uppbyggnad och innehåll åren 2000 - 2005 PDF
Birgitta Källström 311-321
Väntetider till primärvård PDF
Birgitta Edström 322-331
Bättre flyt - ett förbättringsprogram för att öka tillgängligheten och för korta väntetiderna PDF
Carina Svensson, Eva Westerling 332-342
Flödesmodellen Version 1.0 Individbaserad verksamhetsuppföljning inom hälsooch sjukvård med hjälp av en generisk processodell - flödesmodellen PDF
Jan Lindmark, Mattis Elg 343-350
Projektet Vårdgaranti 05 - mot en ”kö-fri” sjukvård PDF
Johan Calltorp 351-448
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!