Vol 90, Nr 3 (2013)

ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD

Temaredaktör: Ylva Ginsberg

Innehållsförteckning

ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser PDF
Ylva Ginsberg, Bo J A Haglund 305-315

Tema: ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser

ADHD – Hjälp eller stjälp? PDF
Lotta Abrahamsson 316-318
Livet med ADHD - konsekvenser och inifrånperspektiv PDF
Annika Brar 319-327
Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD PDF
Hanna Edebol, Torsten Norlander 328-335
Kritiska rön om ADHD-diagnostisering PDF
Madeleine Michaëlsson 336-338
Evidens för diagnostik och behandling av ADHD – Om ett SBU-projekt PDF
Lars Jacobsson 339-346
BUSA ett nationellt kvalitetsregister över ADHD och dess behandling PDF
Jan-Olov Larsson, Tobias Edbom 347-351
Psykologiska behandlingar för vuxna med ADHD PDF
Tatja Hirvikoski 352-363
Vårdprogram leder till bättre insatser för personer med ADHD PDF
Annika Brar 364-366
Vägledning inom adhd arbetas fram av Socialstyrelsen PDF
Annika Remaeus, Maria Hentschke, Mårten Gerle 367-371
Polariseringen kring begreppet adhd – från konflikt till en gemensam förståelse PDF
Sauli Suominen 372-395
Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin PDF
Henrik Larsson, Paul Lichtenstein 396-398
Kan onda cirklar brytas? Om ADHD med antisocialitet och ADHD-behandling på Norrtäljeanstalten. PDF
Ylva Ginsberg 399-409
ADHD ur ett socioekonomiskt perspektiv PDF
Ingvar Nilsson, Eva Nilsson-Lundmark 410-423
Aktörer och samordningserfarenheter om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar –översikt av erfarenheter från Danmark PDF
Jörgen Lundälv 424-431
En skola som hjälper eller stjälper? ADHD ur ett pedagogiskt perspektiv PDF
Nåkkve Balldin, Kenth Hedevåg 432-441
Att lyckas med ADHD – en skolbaserad utrednings- och stödmodell PDF
Sam Nordfeldt, Ann Fristedt, Per A Gustafsson 442-453
Riksförbundet Attention - med syfte att främja rättigheterna för personer med NPF PDF
Martina Kopra, Anki Sandberg 454-461

Recensioner

ADHD och sociala insatsers betydelse PDF
Jörgen Lundälv 462-463
Böcker om ADHD (Attention Deficit /Hyperactivity Disorder) för lite olika målgrupper PDF
Bo J.A. Haglund, Ylva Ginsberg 464-467
En blodig historia PDF
Motzi Eklöf 468-470

Forskning och teori

Tobaksfri grundskola – fem år senare PDF
Anita Boij, Per Tillgren 471-480

Debatt

Regeringens folkhälsopolitik på villovägar PDF
Gunnar Ågren, Christer Hogstedt, Bernt Lundgren, Per-Olof Östergren 481-483
Angående vårdvalsreformen gällande palliativ vård i Stockholm PDF
Barbro Norrström Mittag–Leffler 484-486
Läkare och sjuksköterskor som blir patienter avslöjar allvarliga vårdbrister PDF
Jan Halldin 487-491

Avhandlingspresentationer

Social ojämlikhet i psykisk hälsa och dödlighet bland flyktingar och andra utrikesfödda i Sverige - Epidemiologiska studier av registerdata PDF
Anna-Clara Hollander 492

Övrigt

Kurser och konferenser PDF
Bo J.A. Haglund 493
Intressanta nya publikationer PDF
Bo J.A. Haglund 494
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!