Vol 88, Nr 6 (2011)

Psykiatrin i samhällets förändringsvindar

Temaredaktör: Maria Sundvall.

Innehållsförteckning

Psykiatrin i ett förändrat samhälle PDF
Bo J.A. Haglund 467
Politiskt styrd kunskapsutveckling eller kunskapsstyrd politik. Vad vill vi ha? PDF
Bo J.A. Haglund 468-469
Psykiatrin i samhällets förändringsvindar PDF
Maria Sundvall 470-473

Tema: Psykiatrin i samhällets förändringsvindar

Ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige? PDF
Curt Hagquist 474-485
AD/HD – dags att också uppmärksamma psykosociala förhållanden? PDF
Tomas Ljungberg 486-495
Tidig identifiering - av vad? PDF
Anna-Karin Rybeck 496-502
Etnografi som stöd för kunskap om kultur och sammanhang vid psykiatrisk diagnostik PDF
Sofie Bäärnhielm 503-511
Samspelet mellan filosofi, teori och klinisk praktik i kulturellt medveten psykiatri PDF
Valerie DeMarinis 512-523
Den svenska psykiatrireformen i nordisk belysning PDF
Rafael Lindqvist, David Rosenberg, Lars Fredén 524-533
Psykosvård mitt i samhället – en beskrivning av en nätverksmodell PDF
Marie Askerstam, Maria Sundvall 534-540
Tragedi, fars eller bara skandal? PDF
Ulf Brinck, Filipe Costa 541-551
”Valfrihet” och privata lösningar i vården av psykiskt störda PDF
Magnus Sundgren 552-561
Vårdprofessionen måste säga ifrån! PDF
Jan Halldin 562-567

Recensioner

Recension av Ethan Watters' Crazy Like Us: The Globalization of the American Psyche PDF
Rebecca Popenoe 568-571

Avhandlingspresentationer

An epidemiological study of exhaustion in the context of chronic stress – concept, cortisol, causes and consequences PDF
Sara Lindeberg 572
Health-Promoting Leadership: A Study of the Concept and Critical Conditions for Implementation and Evaluation PDF
Andrea Eriksson 573
Socioeconomic determinants of health –a matter of economic or social capital? PDF
Johanna Ahnquist 574
Social differentials in health among lone mothers in different policy contexts. Financial difficulties and employment status in relation to health PDF
Sara Fritzell 575
Främjandet av färdigheter kan förlänga medellivslängden PDF
Anton Lager 576
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!