Vol 87, Nr 3 (2010)

Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet

Temaredaktör: Anita Larsson

Innehållsförteckning

Hälsosamt åldrande – kräver aktivt ansvar av många aktörer PDF
Bo JA Haglund 140-141
Förord Tema: Äldres hälsa – en mänsklig rättighet PDF
Anita Larsson 142-144

Tema: Äldres hälsa

Äldres hälsa - en utmaning för Europa PDF
Karin Berensson, Elisabet Olofsson, Therese Räftegård Färggren 145-152
Åldrandets villkor PDF
Åke Rundgren 153-159
Äldre människor – en resurs diskriminerad inom och utom arbetslivet PDF
Barbro Westerholm 160-166
Miljöer till stöd för hälsan PDF
Helle Wijk 167-174
Sociala relationer, socialt deltagande och hälsa bland äldre PDF
Sven Erik Wånell, Neda Agahi, Carin Lennartsson, Jenny Österman 175-181
Digitala spel en möjlighet till rehabilitering och social samvaro i särskilda boenden PDF
Christel Borg 182-189
Konstkultur för ett hälsosamt åldrande PDF
Britt-Maj Wikström 190-197
Livskvalitet och meningsfull vardag för demensdrabbade på vård- och omsorgsboenden - En studie av omsorgspersonalens upplevelser PDF
Marjo Tuomi 198-207
Hälsosamtal med 75-åringar i hemmet - en viktig del av distriktssköterskans förebyggande arbete PDF
Helena Sherman, Anita Karp, Susanne Söderhielm Blid, Sven Erik Wånell 208-217
Tobaks- och alkoholprevention – viktigt också för äldre PDF
Bengt Wramner 218-222
PASEO – ett EU-projekt med fokus på fysisk aktivitet för inaktiva äldre människor PDF
Kerstin Frändin 223-224
Kraft i åren - hälsomotion för äldre PDF
Elina Karvinen, Anneli Sarvimäki 225-231
Fysisk aktivitet: Ett av de enklaste sätten att skydda hjärna och hjärta hos äldre? PDF
Magnus Lindwall 232-240
Aktiv och frisk eller frisk och aktiv? Äldre personers fritidsaktiviteter och sambandet med hälsa PDF
Neda Agahi 241-246
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!