Vol 86, Nr 5 (2009)

Socialmedicin som medicinsk specialitet

Innehållsförteckning

Socialmedicinsk tidskrift möter framtiden PDF
Bo Haglund 399-400
Socialmedicin som medicinsk specialitet PDF
Ragnar Westerling 401

Tema: Socialmedicin som medicinsk specialitet

Socialmedicinens väg till specialitet PDF
Urban Janlert 402-409
Socialmedicin och rättvis vård PDF
Bo Burström 410-416
Socialmedicin – ett stöd för utsatta PDF
Jan Halldin 417-423
Den socialmedicinska specialisten - en viktig aktör i utvecklingen av en hälsoorienterad hälso- och sjukvård PDF
Margareta Kristenson 424-432
Återupprätta socialläkarna! PDF
Gunnar Ågren 433-436
Varför specialist i Socialmedicin? PDF
Robert Irestig 437-441
Samarbete i Europa - specialiteten i socialmedicin gäller i hela EU! PDF
Ragnar Westerling 442-448

Forskning och teori

Kan en kortkurs i mindfulness ge långtidseffekt och sänka stressnivån? PDF
Ylva Liander Ankarcrona, Hugo Norell, Åsa Sandberg, Åsa Wulfsberg, Ann Frodi 449-461

Avhandlingspresentationer

Hemlösas hälsa och dödlighet utifrån ett genderperspektiv PDF
Ulla Beijer 462
Economic Evaluation of Public Health Programmes –Constraints and Opportunities PDF
Pia Johansson 463

Debatt

Läs och skrivsvårigheter inom Sfi, funktionshinder och/eller omständighet? PDF
Annelie Larsson 464-473

Recensioner

Varför glömmer Swärd bort vissa hemlöshetsperspektiv? PDF
Jan Halldin 474-476
Ett samhällsproblem kräver i första hand samhälleliga lösningar PDF
Hans Swärd 476-479
Från idiot till medborgare: de utvecklingsstördas historia PDF
Ylva Arnhof 480-483
Melankoliska rum. Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid. PDF
Andreas Wilhelmsson 484-485
Kan man förstå socialt arbete? PDF
Ulla Beijer 486-488

Övrigt

Till minne av Ragnar Berfenstam PDF
Björn Smedby, Claes Sundelin, Claes-Göran Westrin, P Owe Petersson, Martin H:son Holmdahl 489-490
Vilken idag levande svensk läkare har räddat flest liv? PDF
Anne Hammarström, Urban Janlert 491
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!