Vol 87, Nr 2 (2010)

Kultur och hälsa

Temaredaktör: Töres Theorell

Innehållsförteckning

Kultur som förändringsinstrument för bättre folkhälsa PDF
Bo JA Haglund 50

Tema: Kultur och hälsa

Musik och folkhälsa PDF
Töres Theorell 51-60
Musik, en omvårdnadshandling PDF
Ulrica Nilsson 61-70
Kultur och hälsa – en inte alldeles oproblematisk relation PDF
Bengt Göransson 71-77
Aggressiv musik som copingstrategi PDF
Fereshteh Ahmadi, Maria Norberg 78-86
Konstbilden i vårdarbetet, ett kommunikativt redskap PDF
Britt-Maj Wikström 87-93
Sagostund på biblioteket - kulturellt kapital för de minsta PDF
Sara Borg 94-102
”MAN FÅR GÖRA SIN EGEN MASK”Den skapande processens betydelse för hälsa och livskvalitet hos människor med kognitiva funktionshinder PDF
Åsa Svensson, Eva Mjönes 103-110
Att återvända till livet. Några tankar om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård PDF
Bo J.A. Haglund 111-118

Forskning och teori

Sjukdom, sjukroll och sjukdomsidentitet. Observationer från Lundbypopulationen. PDF
Leif Öjesjö 119-128

Avhandlingspresentationer

Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen PDF
Annika Berg 129

Recensioner

Ett starkt reportage om flykt, asyl och hjälpare PDF
Solvig Ekblad 130-132
Elevhälsa börjar i klassrummet PDF
Kristofer Hansson 133-135
Kampen om sjukfrånvaron. En samhällspolitisk studie, samtidigt en millenniumthriller! PDF
Åke Thörn 136-138
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!