Vol 84, Nr 5 (2007)

Försäkringsmedicin

Innehållsförteckning

Inledning: Sex avhandlingar med olika perspektiv på sjukfrånvaro, rehabilitering och förtidspension PDF
Ulla Gerner 369-374

Tema: Försäkringsmedicin

Sjukfrånvaro – Aspekter på mätning, arbetsmarknadens betydelse och effekter av intervention PDF
Hans Goine 375-384
Regionala skillnader i förtidspension och sjukfrånvaro med psykiatriska diagnoser i Sverige och Norge 1980-2000: samband med ålder, kön och tillgång till psykiatrisk vård PDF
Lena Andersson 385-392
I gränssnittet mellan medicinsk praxis och försäkringsrättslig bedömning – perspektiv från olika aktörer PDF
Elsy Söderberg 393-401
Arbetslivsinriktad rehabilitering, återgång i arbete och pensionsförmån: En registerstudie över klienter som beviljats arbetslivsinriktad rehabilitering av försäkringskassan inom ett svenskt län PDF
Åsa Ahlgren 402-410
Sjukskrivnas resurser och hinder för återgång i arbete – viktiga faktorer för tidig bedömning PDF
Annie Hansen Falkdal 411-419
De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen – hinder och möjligheter PDF
Ulla Gerner 420-427

Forskning och teori

Fallrisikovurdering i alderspensjonisters hjem: Implikasjoner for praksis? PDF
Jorid Grimeland, Astrid Bergland 428-438
Hälsoundersökning av adoptivbarn PDF
Agnetha Meeuwisse 439-445
Sjuka barn: Om hur mediala och personliga erfarenheter vävs samman PDF
Malin Ideland 446-456

Recensioner

Quality of Life PDF
Ingvar Karlberg 457-458
Sociala handlingar och sociala relationer PDF
Ingvar Karlberg 459-459
En deckare från verkligheten – historien om Neurosedyn. Titel: Bara en liten vit sömntablett PDF
Ingvar Karlberg 460-460
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!