Vol 86, Nr 4 (2009)

Suicidprevention och trygghet

Innehållsförteckning

Suicidprevention och trygghet PDF
Jan Beskow, Bo Runeson 303-304

Tema: Suicidprevention och trygghet

Suicid efter suicidförsök – prognosen beror på psykiatrisk diagnos PDF
Dag Tidemalm, Bo Runeson 305-312
Unga inneliggande patienter med självdestruktivt beteende PDF (English) PDF
Margareta Samuelsson, Lena Eidevall, Lil Träskman-Bendz, Agneta Öjehagen, Ralf Jensen 313-323
Metaforer noen dør med PDF
Stian Biong 324-331
Suicid och suicidprevention inom järnvägstrafik PDF
Helena Rådbo, Ragnar Andersson 332-341
Ett år efter folkhälsopropositionen – hur har det gått? PDF
Maria Larsson 342-343
Selvmordsforebygging ved regionalt senter i helseregion øst i Norge PDF
Georg Schjelderup, Randi Andenæs, Nils Petter Reinholdt 344-353
Svenska kyrkans arbete med suicidprevention PDF
Conny Brandell, Else-Marie Törnberg, Jakob Lindkvist 354-363
Organiserad suicidprevention - Ett inlärningsperspektiv och en projektkatalog PDF
Margit Ferm 364-377

Debatt

Suicid - ett folkhälsoperspektiv på prevention PDF (English) PDF
Sven Bremberg 378-382
Sverige inte intresserat av världens främsta suicidpreventiva program PDF
Alfred Skogberg 383-384
Ett psykiatriskt perspektiv på suicidprevention PDF
Bo Runeson, Marie Dahlin 385-388
Kognitiv Suicidprevention - Ett nytt sätt att förstå suicidalitet PDF
Jan Beskow 389-394

Recensioner

Icke som en annan människa – Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft. PDF (English) PDF
Andreas Wilhelmsson 395-396
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!