Vol 97, Nr 5 och 6 (2020)

Psykisk hälsa hos unga

Fokus för detta nummer är att redovisa och diskutera de ungas psykiska hälsa/ohälsa i dagens svenska samhälle. Men också att redovisa en del av de aktiviteter som finns för att de unga skall må bra.

Innehållsförteckning

Psykisk hälsa hos unga PDF
Charli Eriksson, Bo J.A. Haglund 732-742

Tema: Psykisk hälsa hos unga

Att mäta och värdera psykisk hälsa bland ungdomar – om vägval, möjligheter, svårigheter och ofullständig kunskap PDF
Charli Eriksson, Mogens Trab Damsgaard 743-759
Historiskt perspektiv på ungas psykiska ohälsa. Medicinsk diskurs och självskattad hälsa under 1970- och 2010-talen PDF
Anna-Karin Larsson, Katja Boersma 760-770
Depressioner och ångestsyndrom bland barn och unga förknippade med långsiktiga konsekvenser – en nationell registerstudie PDF
Mikaela Svensson, Marie Berlin, Ylva Ginsberg, Martina Barnevik Olsson, Maria State, Peter Salmi 771-782
Diagnosinflation inom Barn- och ungdomspsykiatrin PDF
Hans Ek, Emma Utter, Rikard Eriksson, Pål Ellingsen 783-792
Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige under perioden 1985–2014? PDF
Petra Löfstedt, Lina Wiklander, Maria Corell 793-803
En fungerande skola för alla: skolmiljön som skyddsfaktor för ungas psykiska välbefinnande PDF
Maria Granvik Saminathen, Sara Brolin Låftman, Bitte Modin 804-816
I spåren av 90-talskris och coronapandemi: Ökad ekonomisk stress och psykisk ohälsa bland unga? PDF
Curt Hagquist, Jan-Eric Gustafsson 817-831
När skolan lär barn om psykisk hälsa minskar inåtvända psykiska problem bland barnen. En kartläggning av systematiska litteraturöversikter PDF
Solveig Petersen, Anja Romqvist 832-846
Främja psykisk hälsa – elevers erfarenheter och förslag visar vägen för skolan PDF
Catrine Kostenius, Maria Warne 847-865
Interventioner för att förebygga sömnbrist hos tonåringar: fokus på individ eller samhälle? PDF
Seren Bauducco, Katja Boersma 866-877
Dansintervention för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor PDF
Anna Duberg 878-887
Föräldrastöd på universell nivå: En forskningsöversikt PDF
Håkan Stattin, Pia Enebrink 888-909
Föräldrarstöd på selektiv och indikerad nivå: En sammanfattning av forskningsläget PDF
Pia Enebrink, Håkan Stattin 910-932
Att sätta värde på tidiga insatser för barn och unga: Ett evidensbaserat beslutstöd för sociala investeringar PDF
Camilla Nystrand, Inna Feldman, Anna Sarkadi 933-950
ABC for mental sundhed i Danmark – eksempler på mental sundhedsfremme blandt unge PDF
Line Nielsen, Katrine Rich Madsen, Charlotte Bjerre Meilstrup 951-963
”Jag tror inte att jag förstod” Mötet med BUP som det upplevs av ungdomar med traumaerfarenheter PDF
Hanna Hjort Wallentin, Anna Georgsson Staf, Ulf Axberg 964-977
Är besvär som ”känna sig nere” och ”svårt att sova” symtom på psykisk ohälsa? – En studie om ungas levda erfarenheter PDF
Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm 978-990
“Psykisk ohälsa” bland unga i Sverige – olika aktörers perspektiv på orsaker och åtgärder PDF
Sven Bremberg 991-1006

Avhandlingspresentationer

Stuck on repeat: Adolescent stress and the role of repetitive negative thinking and cognitive avoidance. PDF
Malin Anniko 1007
Effective schools in a segregated landscape. Studies of academic achievement and psychological well-being among adolescents in Sweden PDF
Maria Granvik Saminathen 1008
Health for future: self-rated health and social status among adolescents PDF
Junia Joffer 1009-1010
Psykisk helse og fysisk aktivitet hos ungdom PDF
Annette Løvheim Kleppang 1011
Child maltreatment among young adolescents: Effects on mental health, academic functioning, and substance use PDF
Johan Melander Hagborg 1012
Den offentliga ohälsan: En historisk studie av barnpsykologi och -psykiatri i svensk media 1968-2008, Linköpings universitet 2020 PDF
Peter Skagius 1013
Depression among adolescents and young adults - social and gender differences PDF
Therese Wirback 1014
Aspects of positive and negative mental health in young people aged 16 -29 years: measurements, determinants, and interventions PDF
Regina Winzer 1015-1016
Sosial støtte i naturbaserte tjenester for unge voksne med psykiske problemer. PDF
Anne Mari Steigen 1017

Recensioner

Olyckliga i paradiset PDF
Charli Eriksson 1018-1019
De omöjliga PDF
Charli Eriksson 1020-1021
Man dör inte av stress - man slutar bara att leva PDF
Charli Eriksson 1022
Scener ur hjärtat PDF
Bo J.A. Haglund 1023
Existens och psykisk hälsa – om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa PDF
Bo J.A. Haglund 1024-1027

Krönika

Pandemi, uteblivna glädjeyttringar och psykisk ohälsa PDF
Bengt Starrin 1028-1032

Övrigt

Doktorsavhandlingar om ungdomars psykiska hälsa 2016-2020 (Endast nätversionen av SMT) PDF
Charli Eriksson 1033-1043
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!