Vol 95, Nr 2 (2018)

Social hållbarhet

Temaredaktör: Walter Osika

Innehållsförteckning

Tjugo år av nordiskt samarbete i hälsofrämjande forskning PDF
Bo J.A. Haglund 122-123
Temaledare: Social hållbarhet – inlevelseförmåga, individuell hållbarhet och FN:s hållbarhetsmål – hur förhåller de sig till varandra? PDF
Walter Osika 124-131

Tema: Social hållbarhet

Vi och "de andra" - social hållbarhet kopplat till hur vi känner, tänker och agerar i relation till andra djur PDF
Elin Pöllänen, Walter Osika 132-140
Naturliga vägar till mänsklig, social och ekologisk hållbarhet PDF
Cecilia Ulrika Dagsdotter Stenfors 141-149
Kan mindfulness bidra till en hållbar utveckling? PDF
Maria Elina Niemi 150-156
Tekniska innovationer för individuell hållbarhet - exempel från tvärvetenskaplig och tvärkulturell interaktionsdesign PDF
Bin Tina Zhu, Walter Osika, Anders Hedman 157-163
Hållbart ledarskap i komplexa organisationer och verksamheter PDF
Christin Mellner, Gunnar Aronsson 164-172
Relationell intelligens (RI) en förutsättning för social hållbarhet PDF
Camilla Rundberg, Christina Andersson 173-181
Att dela eller inte dela - det är frågan PDF
Jonas Dahl, Andreas Werr 182-191
Från ego till eko: en hållbar ekonomutbildning PDF
Emma Stenström, Lasse Lychnell 192-198
Global hälsa nyckel till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet PDF
Peter Friberg, Tobias Alfven, Daniel Hellden, Maria Nilsson, Helena Nordenstedt, Göran Tomson 199-205
Välfärd och vishet i samhällskroppen - om GNH som stämgaffel för samhällen, Smart Cities och ekobyar PDF
Anna Rosengren 206-214
Om kulturupplevelser och arbetsmiljö PDF
Töres Per Gunnar Theorell 215-223
Hur kan vi utveckla ”Embodied Compassion” på våra arbetsplatser? Does out of our bodies means out of our minds? PDF
Eva Bojner Horwitz 224-229

Recensioner

Resa med orden i friheten PDF
Jörgen Lundälv 230-231

Krönika

Det våras för lyckoforskningen PDF
Bengt Starrin 232-234
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!