Vol 93, Nr 6 (2016)

Forskning och teori: Ett blandnummer

Redaktör: Bo J A Haglund

Innehållsförteckning

Shanghaideklarationen – en väg för hälsofrämjande inom FN:s globala utvecklingsagenda PDF
Bo J.A. Haglund, Bosse Pettersson 629-630

Forskning och teori

Strategisk samverkan kring personer med psykiska funktionshinder: Om organisering, beslut och beslutsfattande PDF
Andreas Liljegren 631-638
Patienternas perspektiv. Väntrumsstudie vid psykiatrisk mottagning. PDF
Nina Åsbring 639-650
Diagnos- och behandlingskarriärer inom Barn- och ungdomspsykiatrin - En studie av 20 ungdomar som inte går till skolan PDF
Rikard Eriksson, Hans Ek 651-659
Brukardialogmodellen: Om brukarens kunskap i den evidensbaserade praktiken PDF
Magnus Olof Erik Karlsson 660-667
Läkarstudenter utbildar ungdomar om risker av ANT-bruk - En studie om erfarenheter av att bedriva hälsoutbildning PDF
Annie Velander, Solvig Ekblad 668-676
Etik, funktionshinder och medaktörskap i media - en kvalitativ innehållsanalys PDF
Jörgen Lundälv, Per Olof Larsson, Håkan Högberg, Jörgen Lundälv 677-685

Debatt

Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55) – några kommentarer och förslag PDF
Göran Dahlgren 686-691
Mindful hållbart åldrande - holistiskt åldrande i ny belysning PDF
Håkan Nilsson 692-703

Recensioner

Etik och reflektion om dödlighet PDF
Jörgen Lundälv 704-706
Utmaningar med funktionsnedsättningar PDF
Jörgen Lundälv 707-709
Omsorg, juridik och stödsystem PDF
Jörgen Lundälv 710-711
Flervetenskaplighet och delaktighet i habiliteringen PDF
Jörgen Valdemar Lundälv 712-713
Historia och nuläge om svensk trafiksäkerhet PDF
Jörgen Lundälv 714-715

Avhandlingspresentationer

Analysing equity in outpatient care in Stockholm County and the impact of using different data sources. PDF
Janne Agerholm 716
Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd. Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. PDF
Ann-Kristin Mimmi Eriksson 717

Krönika

Pardans – från hälsofara till rena rama hälsokuren PDF
Bengt Starrin 718-722
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!