Vol 93, Nr 5 (2016)

Arbete för jämlik hälsa

Temaredaktörer: Göran Henriksson, Anna Balkfors, Bo J A Haglund

Innehållsförteckning

Att problematisera implementeringsprocessen PDF
Bo J A Haglund 477
Tema: Arbete för jämlikhet i hälsa PDF
Bo J A Haglund, Anna Balkfors, Göran Henriksson 478-484

Tema: Arbete för jämlikhet i hälsa

Ulighed i sundhed – en særlig nordisk udfordring? PDF
Finn Diderichsen 485-491
Kommunenes rolle i å utjevne sosiale helseforskjeller – Norge som eksempel PDF
Elisabeth Fosse 492-500
Kommissionen för jämlik hälsa – en kort rapport i halvtid PDF
Olle Lundberg 501-509
Konsten att genomföra politiska beslut PDF
Karl Löfgren 510-518
Jämlikhetsarbete i praktiken – har vi kapacitet att arbeta effektivt med komplexa samhällsfrågor? PDF
Göran Henriksson, Åsa Lundqvist 519-528
Arbete för jämlik hälsa – en interaktiv process. Erfarenheter från Östgötakommissionen. PDF
Margareta Kristenson, Annika Larsson 529-540
Har Malmökommissionen gjort några avtryck i Malmö stad? PDF
Anna Balkfors, Eva Renhammar 541-550
Avtal om samverkan för social hållbarhet och jämlik hälsa i Örebro län PDF
Linnea Hedkvist, Margareta Johansson, Cecilia Ljung, Lisbet Omberg 551-559
Den ojämlika hälsan i Stockholm ur barnets perspektiv – resultat från Barnhälsovårdens Årsrapport PDF
Sahar Nejat 560-563
Hållbar skolutveckling för lärande och hälsa – likvärdighet och kvalitet genom stödjande skolkultur och stödbaserad inkludering PDF
Nihad Bunar 564-573
Jämlik hälsa kräver nya arbetssätt i vården PDF
Sara Fritzell, Carin Bokedal, Anja Schultz, Bo Burström 574-583
Vad har hänt med HKB användningen i Sverige? En metod för jämlikhet i hälsa PDF
Per Tillgren, Karin Berensson 584-593
Information till alla om kostens betydelse för hälsa krävs för jämlik hälsa PDF
David Stenholtz 594-601
Hänger politikerna med? PDF
Jan Linde 602-603
Folkhälsoutbildning i entreprenörskap – kan en pantomat bli en del av samhällsutvecklingen? PDF
Åsa Tjulin, Liselotte Noren 604-611

Debatt

Gross National Happiness – jämlikhet och intersektionalitet i ett holistiskt paradigm PDF
Anna Rosengren 612-621

Recensioner

Skador och död i ojämlikhetens spår PDF
Jörgen Lundälv 622-624

Krönika

Brister de rika i medkänsla? PDF
Bengt Starrin 625-626
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!