Vol 93, Nr 3 (2016)

Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora

Temaredaktörer: Katarina Bernhardsson och Kristofer Hansson

Innehållsförteckning

Det nya samspelet mellan olika vetenskapstraditioner PDF
Bo J.A. Haglund 228
Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora PDF
Katarina Bernhardsson, Kristofer Hansson 229-233

Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora

Människan som biologiskt reservmaterial. Ninni Holmqvists dystopi Enhet PDF
Katarina Bernhardsson 234-241
Läkaren som patient – en beskriven rollkonflikt PDF
Jonatan Wistrand 242-250
Den egensinniga patienten – ett par historiska exempel PDF
Cecilia Riving 251-260
Berättade fantasier om förr, nu och framtiden i vården av barn med diabetes PDF
Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson 261-270
”Pojken lyfter sitt svärd. Ger sig in i en strid han inte kan vinna”. Om metaforer och kronisk cancersjukdom PDF
Anna W Gustafsson, Charlotte Hommerberg 271-279
Det autoimmuna jaget – om att sätta gränser PDF
Mats Arvidson 280-287
Konst och subjektskapande. Neurodegenerativa nedsättningar och dialogbaserad konstpedagogik PDF
Johanna Rosenqvist, Ellen Suneson 288-296
Livsdugliga data i gränslandet mellan vård, styrdokument och teknik PDF
Karolina Lindh, Johanna Rivano Eckerdal 297-305
Kategorier av risk: Om epidemiologi och intersektionalitetsteori PDF
Maria Wemrell, Juan Merlo 306-320
Genetisk rådgivning – risker, ansvar och individuell autonomi PDF
Anna Tunlid 321-331

Avhandlingspresentationer

Please Be Patient: A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care PDF
Martin Gunnarson 332

Recensioner

Det liberala medborgarskapets begränsningar PDF
Kristofer Hansson 333-335

Krönika

Den avglamoriserade rökaren PDF
Bengt Starrin 336-338
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!