Vol 93, Nr 2 (2016)

Forskning och teori – ett blandnummer

Temaredaktör: Bo J A Haglund

Innehållsförteckning

Från Ottawa Charter till Shanghai Statement – en 30 årig resa i hälsofrämjande arbete PDF
Bo J.A. Haglund, Per Tillgren 128-137

Forskning och teori

Fritiden som arena för hälsofrämjande arbete – exempel från två ungdomsverksamheter PDF
Ingela Fredriksson, Susanna Geidne, Charli Eriksson 138-153
Publiceringsmönster i vetenskapliga tidskrifter i socialt arbete perioderna 2008-2009 och 2013-2014 PDF
Jörgen Lundälv 154-165
Biljakter och dödliga skador i Sverige – en retrospektiv studie av konsekvenser av biljaktsrelaterade krascher PDF
Jörgen Lundälv 166-177
Brukarorientering och nöjdhet i svensk äldreomsorg PDF
Ali Kazemi, Stefan Tengblad, Petri Kajonius 178-189
Åtgärdsprogram i förskolan? Specialpedagogers motstånd och alternativ PDF
Linda Palla 190-198
”… jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen” – fortellinger fra et skolehjem PDF
Ine Fintland, Geir Sverre Braut 199-206

Recensioner

Valfri välfärd i teori och praktik PDF
Jörgen Lundälv 207-209
En sjukdom kallad barndom PDF
Mattias Nilsson Sjöberg 210-213
En skrämmande studie i medberoendets träsk PDF
Gunilla Nilson 214-215
Kunskap och förståelse om sorg PDF
Jörgen Lundälv 216-217
En bok som ger hopp vid utmattningssyndrom PDF
Bo J.A. Haglund 218-219

Krönika

Musik som socialmedicin PDF
Bengt Starrin 220-222
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!