Vol 92, Nr 1 (2015)

Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik

Temaredaktörer: Maria Sundvall och Sofie Bäärnhielm

Innehållsförteckning

WHO’s Manual för aktioner för hälsa inom alla politikområden PDF
Bo J.A. Haglund 2
Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik PDF
Sofie Bäärnhielm, Maria Sundvall 3-6

Tema: Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik

Varför medicinsk antropologi i DSM? - Om jämlik vård i ett mångkulturellt samhälle PDF
Sofie Bäärnhielm 7-17
Reflektioner om användningen av kulturformuleringen vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i ett mångkulturellt område PDF
Kersti Gabrielsson 18-25
Varför söker svenska samer vård i Norge? – om kultur och kontext i samisk psykiatri PDF
Jon Petter Anders Stoor 26-37
Sönderdela eller sammanfoga: En antropologisk syn på diagnoser PDF
Karin Norman, Annika Rabo 38-46
Sociokulturellt sammanhang som etnisk skiljelinje i psykiatrisk diagnostik: kulturbegreppet i DSM-5 PDF
Anna Bredström 47-55
ADHD som en samtida kulturdiagnos PDF
Fredrik Svenaeus 56-62
Kan man utbilda i ”kulturell känslighet”? – erfarenheter från en metodutveckling i arbetsplatsanpassad utbildning PDF
Maria Sundvall 63-69
Interkulturell öppning – en lång väg för att nå grundläggande förändringar av tysk psykiatri PDF
Mike Mösko 70-78
Cross-cultural Opening – a long way to achieve substantial changes in the German mental health care system PDF
Mike Mösko 79-88

Forskning och teori

Bortfallet och folkhälsan. Rapport från konferensen ”Varför svarar de inte på våra frågor?” PDF
Maria Magnusson 89-96
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!