Vol 91, Nr 4 (2014)

Nummer 4, 2014

Innehållsförteckning

Folkhälsopolitik prioriterad? PDF
Bo J.A. Haglund 318-322

Forskning och teori

Rankning av Sveriges kommuners äldreomsorg i Öppna jämförelser PDF
Petri J. Kajonius, Ali Kazemi 323-331
Kunskap och bedömningar i sjukskrivning: En vetenskapsteoretisk studie av det försäkringsmedicinska beslutsstödet. PDF
Lena Eriksson, Morten Sager, Carin Staaland-Nyman, Gunnel Hensing 332-338
Könsmönster i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen PDF
Nina Esfahani, Maria Larsson, Sylvia Määttä, Aina Granath 339-347
Ungdomar med missbruksproblem – en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö PDF
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg 348-359
Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre? PDF
Jan A. E. Paulsson, Lisbeth Lindahl 360-372
Att definiera åldrande i den hybrida människans spår PDF
Anita Wejbrandt 373-383
Behövs specialpedagoger i förskolan? PDF
Karin Renblad, Jane Brodin 384-390
Att förstärka barnperspektivet på en vuxenpsykiatrisk avdelning - angeläget, men svårt PDF
Gustav Kejving, Mikael Sandlund, Heljä Pihkala 391-399
Självupplevd psykisk och reproduktiv hälsa samt självupplevt vårdbehov bland kvinnliga EU-migranter-En kvalitativ studie på Crossroads och Bällsta boende i Stockholm PDF
Julia Carlsson, Solvig Ekblad 400-407

Debatt

Utmattning - en fråga om jämlikhet PDF
Elsa Andersson 408-410

Recensioner

Vid utbrändhet skall det ”Inte vara mer ärtsoppa” Utan titel
Bo J.A. Haglund 411-412
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!