Vol 97, Nr 1 (2020)

Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer

Temaredaktörer: Andrea Eriksson, Lotta Dellve

Innehållsförteckning

Corona, kris och möjligheter PDF
Bo J.A. Haglund 5-7

Tema: Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer

Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård- och omsorgsorganisationer PDF
Andrea Eriksson, Lotta Dellve 8-11
Sjukfrånvaro i sjukvården: Trendanalyser över en fyraårsperiod med hjälp av klusteranalys PDF
Göran Jutengren 12-25
Trender av få sjukfrånvarodagar: Betydelser av stödjande arbetsförhållanden, ledarstrategier och organisering av social och organisatorisk arbetsmiljö PDF
Lotta Dellve, Sara Larsson Fällman 26-40
Chefers arbetssituation och hälsotillstånd som prediktorer för sjukfrånvaro bland vårdpersonal PDF
Göran Jutengren, Sara Larsson Fällman 41-54
Organisatoriska problem löses inte med hjälp av individåtgärder – en analys av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron i en svensk region PDF
Magnus Åkerström, Jonathan Severin 55-65
Har organisatoriska förutsättningar och ledarskapsstrategier betydelse för att främja låg sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvården? PDF
Sara Larsson Fällman, Agneta Kullén Engström 66-77
Effekter av ledarprogram för hållbart och hälsofrämjande ledarskap på sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning PDF
Andrea Eriksson, Lotta Dellve 78-91
Konsekvenser av utbrändhet i början av sjuksköterskors arbetsliv för karriärutveckling PDF
Ann Rudman, Petter Gustavsson 92-102
Hur olika orsaker påverkar undersköterskor och sjuksköterskor val att sluta vid vårdavdelningar PDF
Andrea Eriksson, Patrik Vulkan 103-116
Hur påverkar lednings- och samarbetsförhållanden över organisationsnivåer personalomsättning över tid? PDF
Lotta Dellve, Helena Håkansson 117-133
Betydelsen av arbetsresurser och arbetskrav för undersköterskors och sjuksköterskors intention att sluta PDF
Andrea Eriksson, Göran Jutengren, Lotta Dellve 134-146

Övrigt

Call for papers PDF
Helen Hedlund 147

Recensioner

En resa i handledarens värld PDF
Roland Widlund 148

Krönika

Hello music lovers! PDF
Bengt Starrin 149-154
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!