Valmöjlighet inom konkurrensutsatt hemtjänst -Vem kan välja i praktiken?

Linnea Galle, Annamaria Brandén, Yngve Gustafson, Gösta Bucht

Sammanfattning


Allt fler kommuner konkurrensutsätter sin hemtjänst samtidigt som allt sjukare vårdtagare vårdas i hemmet. Vi har intervjuat vårdtagare i en kommun med kundvalssystem samt studerat deras biståndsbeslut i syfte att beskriva hur individrelaterade faktorer som socialt nätverk och hjälpbehov påverkar kundens reella valmöjlighet vid val av hemtjänstutförare. Resultaten visar att vårdtagare med starkt socialt nätverk i högre utsträckning utnyttjat sin valmöjlighet. Det framkom även att en stor del av vårdtagarna inte agerar som kunder vilket torde hämma den kvalitetsförbättring man hoppas uppnå med systemet.

Nyckelord


Konkurrensutsättning, kundagerande, privatiserad hemtjänst, valmöjlighet.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!