Den radikala medicinska traditionen i historisk belysning

Peter M Nilsson

Sammanfattning


Det finns i medicinhistorien åtskilliga personligheter och epoker som har förknippats med radikal medicin om man med detta menar en kritisk och nydanande medicin som inte bara kritiserat förlegade medicinska uppfattningar utan även sociala missförhållanden förknippade med ohälsa. Med denna breda definition kan det vara av intresse att skildra några centrala gestalter och deras samtid med syftet att lära från historien och de utmaningar som olika läkare och andra inom vården ställts inför.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!