Allt började i Skaraborgs län – från Falköping till Hong Kong. Safe Communities- en världsomspännande lokal säkerhetsrörelse

Leif Svanström

Sammanfattning


Det första steget var framväxten av ett svenskt nätverk för informationsutbyte om Safe Communities (Säkra och trygga kommuner), först ute var Falköping följt av Lidköping och Motala, därefter Harstad i norra Norge samt kommuner i Australien! Tolv kriterier beskrev vad konceptet handlade om. 1986 inleddes samarbete med WHO. Från 1991 organiserades årliga Safe Communitykonferenser runt om i världen. Fler akademiska centra hjälper numera till att sprida modellen. Certifiering av kommuner påbörjades 1989 och numera har 220 i mer än 25-talet länder utnämnts som Safe Communities. De regionala organisationerna, framförallt asiatiska och europeiska nätverken samlar mer än hälften av de utnämnda kommunerna. Just nu diskuteras behovet av en global organisation men styrkan för rörelsen ligger i det lokala engagemanget.


Nyckelord


Community safety promotion; lokalsamhälles skadeförebyggande arbete

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!