Gunnar Lindgrens och Lundainstitutionens betydelse för säkerhetsarbetet

Leif Svanström

Sammanfattning


Gunnar Lindgren tillhörde den första generationen av akademiska socialmedicinare i Sverige; installerad vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet 1959. Lindgren och hans medarbetares mer analytiska och förebyggande orienterade forskningsarbeten kom att dominera svensk säkerhetsfrämjande forskning under 1960- och 70-talen. Hans största enskilda insats var en serie studier som gick under namnet Jordbrukets Socialmedicin, och ledde bl.a. till företagshälsovård för lantbrukare – Lantbrukshälsan. Ett sant tvärvetenskapligt programarbete kring trappolycksfall ledde till en kritik av begränsningar i isolerade beteendemodeller och introduktion av ”värd/agens/miljö” epidemiologiska modellen. Detta arbete följdes av att i en tvärvetenskapligt sammansatt forskargrupp från Malmö/Lund utvecklades under ledning av Svanström sammansatta modeller för analys och prevention av arbetsolycksfall.


Nyckelord


Olycksfallsforskning; epidemiologi;Trappolycksfall;tvärvetenskap;Jordbruksolyckor

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!