Ett nationellt nätverk för cannabisbehandlare

Abstract

Sedan år 2000 har det funnits ett nationellt nätverk för olika yrkesgrupper som arbetar med cannabisbehandling. Nätverket har hitintills haft det så kallade Hasch Avvänjnings Programmet (HAP) som gemensam grundmetod. Hitintills har totalt 13 nätverkskonferenser genomförts på olika platser i hela landet och nätverket består idag av över 100 medlemmar från ett fyrtiotal olika platser i Sverige.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.