Ett nationellt nätverk för cannabisbehandlare

Ann-Sofie Nordenberg

Sammanfattning


Sedan år 2000 har det funnits ett nationellt nätverk för olika yrkesgrupper som arbetar med cannabisbehandling. Nätverket har hitintills haft det så kallade Hasch Avvänjnings Programmet (HAP) som gemensam grundmetod. Hitintills har totalt 13 nätverkskonferenser genomförts på olika platser i hela landet och nätverket består idag av över 100 medlemmar från ett fyrtiotal olika platser i Sverige.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!