Cannabiskonsumtionens utbredning i Sverige och övriga Europa

Ulf Guttormsson

Sammanfattning


Jämfört med andra länder är cannabiskonsumtionen i Sverige låg. Mindre än 10% av skoleleverna rapporterar att de har använt cannabis jämfört med över 40% i flera andra europeiska länder. Mindre än 5% av mönstrande män och elever i årskurs 9 rapporterar cannabisbruk de senaste 30 dagarna. Cannabiskonsumtionen ökade under 90-talet, men har under de senaste åren minskat något. Trots internationellt låg konsumtionsnivå finns flera tusen personer i Sverige med tungt cannabismissbruk, och därutöver finns många tunga missbrukare som använder cannnabis tillsammans med andra droger.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!