Trender av få sjukfrånvarodagar: Betydelser av stödjande arbetsförhållanden, ledarstrategier och organisering av social och organisatorisk arbetsmiljö

Lotta Dellve, Sara Larsson Fällman

Sammanfattning


Låg sjukfrånvaro mäts ofta på olika sätt och framförallt när nationell statistik eller statistik från arbetsgivarens personalregister används. Därmed har resultaten varierat och få sjukdagar kan indikera både goda arbetsförhållanden och krav på sjuknärvaro. Syftet var att undersöka utvecklingen av låg sjukfrånvaron bland sjuk- och undersköterskor och utforska om enhetsvis utveckling samvarierade med stödjande arbetsförhållanden, ledarstrategier och organisering av social och organisatorisk arbetsmiljö. Mått på få sjukfrånvarodagar undersöktes med data från arbetsgivarens personalregister. Förklaringar till trender undersöktes på enhetsnivå genom chefsenkät under de två första åren. Resultaten visade att majoriteten av anställda på enheter (93 %) inte hade en sjukdag under ett år och att 2 % var sjukskrivna 1-7 dagar. Samvariationerna var svaga men visade betydelser av stödjande ledning, strukturerande ledarstrategi och god samverkan mellan chef och medarbetare för mer balanserad närvaro. Stödjande ledning, närvarande ledarstrategi och stödjande organisatoriska strukturer visade samband med enhetsvis hög förekomst av ingen sjukdag alls.


Nyckelord


sjuknärvaro; sjukskrivning; balanserad arbetsnärvaro; långtidsfriskhet; friskfaktorer; psykosociala arbetsförhållanden

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!