Hur påverkar lednings- och samarbetsförhållanden över organisationsnivåer personalomsättning över tid?

Lotta Dellve, Helena Håkansson

Sammanfattning


Mot bakgrund av att en hög personalomsättning idag uppfattas som ett problem för sjukvårdens verksamhet undersöktes trender av enhetsvis personalomsättning över fem år och samvariationer med lednings- och samarbetsförhållanden som kan karakteriseras som kravfyllda eller stödjande förhållanden. Resultaten visade att personalomsättningen var högre för sjuksköterskor och ökade för både undersköterskor och sjuksköterskor. Med klusteranalyser identifierades separata utvecklingsbanor av ökande resp. minskande personalomsättning. I de vårdenheter som hade minskande trender fanns grundkrav på eller möjligheter till specialistutbildning för sjuksköterskor samt något mindre kravfyllda och mer stödjande organisatoriska förhållanden. Variationen i 5-årsincidens bland sjuksköterskor hade samband med chefers upplevelser av stödjande förhållanden: högre grad av stödjande organisatoriska strukturer och god samverkan mellan chef och medarbetare minskade personalomsättningen. 


Nyckelord


bemanning; klusteranalys; psykosocial arbetsmiljö; social och organisatorisk arbetsmiljö; sjuksköterskor; organisatoriska förutsättningar

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!