Angående krönikan ”Det får du inte skriva! – om en folkhälsorapportering” i SMT 3, 2019

Anu Molarius, Henrik Svensson

Sammanfattning


Genmäle. Angående krönikan ”Det får du inte skriva! – om en folkhälsorapportering” av Bengt Starrin i SMT 3, 2019


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!