Följsamhet som styrningsideal hos Försäkringskassan - ett hot mot rättssäkerheten?

Kerstin Jacobsson, Ida Seing, Katarina Hollertz

Sammanfattning


Baserad på ett etnografisk studie av styrningen av handläggarna inom sjukförsäkringen reser denna debattartikel ett antal kritiska frågor om konsekvenserna av den informella styrningen inom myndigheten. I synnerhet påtalas att följsamhetsnormen och duktighetskulturen inom Försäkringskassan riskerar hota – och inte stärka – rättssäkerheten.

Nyckelord


Försäkringskassan, sjukförsäkringen, styrning, organisation

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!