Har samhället blivit för tråkigt?

Bengt Starrin

Sammanfattning


Har samhället blivit tråkigare och kan det ha att göra med ökningen av psykisk ohälsa? Har tillgången till platser och tillfällen där människor kan ryckas med och tillsammans med andra känna glädjerus minskat? Har livet blivit så stressigt och krävande att man inte hinner med eller unnar sig att ha roligt?


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!