Antalet läsare fortsätter öka

Bo JA Haglund

Sammanfattning


 

Under det 95:e utgivningsåret, 2018, av Socialmedicinsk tidskrift (smt) har följande teman behandlats: Forskning och teori, Ett blandnummer (Nr 1), Social hållbarhet (Nr 2) med temaredaktör Walter Osika, Tillit mellan människor (Nr 3) med teamredaktörerna Ylva Norén Bretzer, Kristina Holmgren, Forskning och teori, Ett blandnummer (Nr 4), Folkhälsa och civilsamhälle (Nr 5) med temaredaktör Magnus Karlsson och Jämlik hälsa och hållbara samhällen – hur går vi vidare? (Nr 6) med Göran Henriksson som temaredaktör.
Årets läsarundersökning omfattar statistik från den 1 januari-31 december 2018 och visar totalt 69198 (60 865, 2017) besök på vår webbplats under året. Det är en ökning med 14 % jämfört med föregående år. Antalet användare ökade från 40 482 (2017) till 47 580, vilket var en ökning med 18 % jämfört med året innan.
Antalet registrerade användare ökade under året så att vi nu har vi 1 254, som kan betraktas som våra prenumeranter.

 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!