Någon måste sätta ner foten...

Helena Willén

Sammanfattning


Detta är en konferensrapport från konferensen Barnet i Familjerätten vilken hölls i december 2001. Deltog gjorde domare, familjerättsadvokater och familjerättssekreterare.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!