Kommentar: Är det dags att släppa in alternativmedicinen i finrummet?

Tania Mäntyranta

Sammanfattning


Den stora frågan är om vi borde ”släppa in” eller integrera alternativmedicinen i skolmedicinen. Det är klart att alternativmedicin egentligen består av många väldigt olika behandlingsmetoder med behandlingsfilosofier som är mycket olika och har olika syn på hälsa och sjukdom. Det är också svårt att definiera skolmedicinen: om det är ”vetenskaplig” medicin, som bygger på forskning och som undervisas om på universiteten eller ”offentlig” medicin, som styrs av lagar, där patienter kan få skadestånd vid patientskador osv.


Nyckelord


alternativ medicin;komplementärmedicin

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!