Invandrarnas välfärd och hälsa. Diskriminering och integration på 90-talet
PDF

Nyckelord

invandrare
flyktigar
hälsa
diskriminering
1990-tal
forskning

Abstract

I denna artikel sammanfattar vi en ny rapport om av invandrarnas levnadsförhållanden. SCBs årliga undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) har utnyttjats för en systematisk analys av välfärdsskillnader mellan olika invandrargrupper och infödda svenskar (referensgrupp). Analysen kontrollerar skillnader i centrala resursfaktorer (kön, ålder, familj, utbildning, sysselsättning, antal år i Sverige).

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.