Den problematiska medicinska integrationen
PDF

Nyckelord

antroposofisk läkekonst
fysikalisk-dietiska behandlingsmetoder
homeopati
kurorter
sjukgymnastik

Abstract

Idag krävs vetenskapliga utvärderingar av nytta och patientsäkerhet när nya terapier ska introduceras i svensk hälso- och sjukvård. Från hög vetenskaplig nivå hänvisas också till nationella traditioner vid bedömningen av terapiers existensberättigande och värde. Artikeln handlar om några aspekter av den central- och nordeuropeiska medicinhistorien av relevans för dagens diskussioner om ”integrativ medicin”. Den antroposofiska läkekonsten bygger i praktiken till stor del på etablerade behandlingstraditioner på det fysikalisk-dietiska området, som varit väl integrerade i svensk medicin och vård. Undantaget gäller antroposofins bearbetning av homeopati, som inte accepterats inom ramen för offentlig vård här. Inlägget avser bidra till förståelse för relationen mellan olika behandlingstraditioner i Sverige och för frågan om innebörder av integrativ medicin.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.