Socialpediatriska studier vid Barnhälso- vården

Dagmar Lagerberg

Sammanfattning


Fyra större socialpediatriska forskningsprojekt vid Barnhälsovår- dens länsenhet, Uppsala, och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, presenteras. Samtliga projekt har till- kommit på Claes Sundelins initiativ eller letts av denne under pe- rioden 1975-2004. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!