Utlösande faktorer för skador - Kan vissa faktorer i skolmiljön utlösa fysiska skador bland barn och ungdomar?

Karin Engström

Sammanfattning


Artikeln sammanfattar delar av en intervjuundersökning angående skolrelaterade utlösande faktorer till skador, där cirka 600 barn (10- 15 år) i Stockholms län som vårdats på sjukhus på grund av skada intervjuats. Det är väl dokumenterat att låg social position medför högre risk för skador bland barn, men faktorer som skola och kam- rater kan tänkas få en ökad betydelse i skolåldern. Två potentiella utlösande faktorer studerades, upplevd misslyckad skolprestation och kamrattrakasserier. Båda har en utlösande effekt på skaderisken, men medan den förra förhöjer risken under era timmar är effekten av kamrattrakasserier märkbar endast en kort tid. En tänk- bar mekanism är att den upprördhet som orsakas hos den drab- bade i sin tur kan störa koncentrationen och uppmärksamheten och därmed försämra riskhanteringen. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!