Teknologi, selvdisciplinering og magi

Vibeke Steffen, Tine Tjørnhøj-Thomsen

Sammanfattning


Denne artikel handler om den måde hvorpå de forskellige kurser, behandlinger og psykosociale interventioner tilbyder den enkelte teknikker, redskaber og værktøjer til at opnå større selvindsigt eller til at forandre bestemte tilstande for at opnå bedre livskvalitet. Artiklen påpeger, at denne redskabs-metaforik vidner om en stigende individualisering og instrumentalisering af specifikke former for social erfaring. Med udgangspunkt i det komplekse forhold mellem sprog og handling følger en analyse, hvor vi argumenterer for en særlig sammenhæng mellem teknologisk tænkning, selvdisciplinering og
magi. Artiklen forsøger at vise, at når tilværelsens grundlæggende besværligheder og usikkerheder i stigende grad omtales som noget, der kan kontrolleres og håndteres ved hjælp af særlige teknikker, redskaber og værktøjer, så ligner det på mange måder det, som tidligere tiders antropologer beskrev som magi blandt ”primitive samfund”.

Nyckelord


Magi; selvteknologi; metafor; rehabilitering; kræft; alkoholisme

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!