Elevhälsovård och folkhälsa

Sven Bremberg

Sammanfattning


Skolsköterskan har enskilda samtal med alla elever vid en skolan. Samtalen utgör en unik källa till information om elevernas hälsa och deras perspektiv på skolmiljön. Denna information kan på gruppnivå återföras till skolledning, föräldrar och elever. Diskussioner om läget vid en enskild skola kan ge viktiga bidrag till systematiska förbättringar av elevernas arbetsmiljö.
På detta sätt kan skolhälsovården återta sin roll som en central aktör kring folkhälsofrågor som rör barn och unga.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!